Repeater ผู้ช่วยขยายสัญญาเน็ต

WiFi Repeater
Repeater (รีพีทเตอร์) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายสัญญาณในเครือข่ายการสื่อสาร โดยทำหน้าที่รับสัญญาณที่มีอยู่แล้วและส่งต่อสัญญาณนั้นไปยังระยะทางที่ไกลขึ้น หรือไปยังพื้นที่ที่สัญญาณเดิมไม่สามารถเข้าถึงได้ การทำงานของรีพีทเตอร์มีความสำคัญในการเพิ่มระยะทางและขยายพื้นที่ครอบคลุมของเครือข่าย

บทความนี้จะมาแนะนำประโยชน์ ตัวอย่างการนำไปใช้ รวมทั้ง แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Repeater ที่คนส่วนใหญ่ นำไปใช้ตามบ้าน หรือสำนักงาน


ประโยชน์ของรีพีทเตอร์

 • ขยายระยะทางของสัญญาณ
  รีพีทเตอร์ช่วยให้สัญญาณสามารถเดินทางไปยังระยะทางที่ไกลขึ้น โดยไม่สูญเสียคุณภาพของสัญญาณ

 • เพิ่มพื้นที่ครอบคลุม
  การใช้รีพีทเตอร์ช่วยให้สามารถขยายพื้นที่ครอบคลุมของสัญญาณได้ ทำให้สามารถใช้งานเครือข่ายได้ในพื้นที่ที่สัญญาณเดิมไม่สามารถเข้าถึงได้

 • ลดการสูญเสียสัญญาณ
  รีพีทเตอร์ช่วยลดการสูญเสียสัญญาณที่เกิดจากการเดินทางผ่านสื่อกลางต่างๆ เช่น สายสัญญาณหรืออุปกรณ์เครือข่าย

 • ปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณ
  รีพีทเตอร์สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณที่อาจจะมีการลดทอนลงจากการเดินทางไกลหรือมีการรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ

ตัวอย่างการใช้งานรีพีทเตอร์ 

 • เครือข่าย Wi-Fi
  การใช้รีพีทเตอร์ Wi-Fi เพื่อขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้นในบ้านหรือสำนักงาน

 • เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
  รีพีทเตอร์ในระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือใช้ในการขยายสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อนหรือไม่มีสัญญาณ

 • เครือข่ายการสื่อสารวิทยุ
  รีพีทเตอร์ใช้ในเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อเพิ่มระยะการสื่อสารระหว่างเครื่องรับส่งวิทยุ

เรื่องของการใช้งานรีพีทเตอร์ (Repeater) ที่ใกล้ตัวมากที่สุด คือ ใช้กับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในบ้าน สำหรับบ้านไหนที่มีสัญญาณไม่แรงมากพอ แนะนำให้ลองศึกษาการติดตั้ง Repeater บทความนี้ ได้เพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ Wi-Fi ดังนี้


รีพีทเตอร์สำหรับ Wi-Fi (Wireless Repeater) 

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายระยะทางของสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมักจะใช้ในกรณีที่สัญญาณ Wi-Fi ไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด โดยทำหน้าที่รับสัญญาณ Wi-Fi จากเครือข่ายหลักและส่งต่อสัญญาณนั้นออกไปยังพื้นที่ที่มีการใช้งานอย่างสมบูรณ์ขึ้นหรือพื้นที่ที่สัญญาณอ่อนลง

คุณสมบัติที่สำคัญของรีพีทเตอร์ Wi-Fi

 • ขยายความคล่องตัวของเครือข่าย
  ช่วยเพิ่มพื้นที่ครอบคลุมของสัญญาณ Wi-Fi ให้กว้างขึ้นโดยไม่ต้องติดสายเครือข่ายเพิ่มเติม

 • การตั้งค่าง่าย
  มักมีการตั้งค่าที่ง่ายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตั้งและใช้งานได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญมาก

 • การสนับสนุนมาตรฐาน Wi-Fi
  สามารถทำงานร่วมกับเครือข่าย Wi-Fi มาตรฐานต่าง ๆ เช่น 802.11n, 802.11ac เป็นต้น

 • ความเร็วในการส่งข้อมูล
  มีรุ่นที่สามารถรองรับความเร็วในการส่งข้อมูลสูงสุดได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความเร็ว

 • ความปลอดภัย
  มักมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Security Features) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่างรีพีทเตอร์กับอุปกรณ์เชื่อมต่อ

 • ระบบ Antenna
  บางรุ่นมีการออกแบบอาณาเสียงที่ดีเพื่อรับสัญญาณ Wi-Fi และส่งสัญญาณออกไปในระยะทางที่ไกลขึ้น


7 ขั้นตอนการติดตั้ง WiFi Repeater

1. เลือกตำแหน่งที่เหมาะสม
 • เลือกตำแหน่งที่มีสัญญาณ WiFi จากเราเตอร์หลักยังแรงพอ (ไม่ควรอยู่ไกลเกินไปจากเราเตอร์หลัก)
 • ตำแหน่งที่ตั้งควรเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเราเตอร์หลักและพื้นที่ที่ต้องการขยายสัญญาณ

2. เสียบ WiFi Repeater เข้ากับปลั๊กไฟ
 • เสียบ WiFi Repeater เข้ากับปลั๊กไฟในตำแหน่งที่เลือกไว้ และเปิดเครื่อง

3. เชื่อมต่อกับ WiFi Repeater
 • ใช้อุปกรณ์ (เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์) เชื่อมต่อกับ WiFi Repeater โดยค้นหาชื่อเครือข่าย (SSID) ของ WiFi Repeater ที่มักจะระบุในคู่มือการใช้งาน

4. เข้าสู่หน้าการตั้งค่า
 • เปิดเว็บเบราว์เซอร์และป้อนที่อยู่ IP ของ WiFi Repeater ซึ่งมักจะระบุในคู่มือ (เช่น 192.168.0.1 หรือ 192.168.1.1)
 • เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ระบุในคู่มือ (เช่น admin/admin หรือ user/password)

5. ตั้งค่า WiFi Repeater
 • เลือกโหมดการทำงานเป็น Repeater (หรือ Range Extender)
 • สแกนหาเครือข่าย WiFi หลักที่ต้องการขยายสัญญาณ
 • เลือกเครือข่าย WiFi หลักและป้อนรหัสผ่านของเครือข่ายนั้น

6. บันทึกการตั้งค่าและรีบูตเครื่อง
 • บันทึกการตั้งค่าและรอให้ WiFi Repeater รีบูต

7. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
 • หลังจากการรีบูต ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อกับ WiFi Repeater ได้ และมีการขยายสัญญาณ WiFi ตามต้องการ

เคล็ดลับเพิ่มเติม
 • หากสัญญาณ WiFi จากเราเตอร์หลักยังคงอ่อนลง ลองเปลี่ยนตำแหน่งของ WiFi Repeater เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า WiFi Repeater ไม่ถูกบังด้วยสิ่งกีดขวาง เช่น กำแพงหนาหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่อาจรบกวนสัญญาณ

การติดตั้ง WiFi Repeater อาจมีความแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์นั้น ๆ ดังนั้น ควรอ่านคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

ส่่วนราคาของรีพีทเตอร์สามารถแปรผันไปตามแบรนด์ รุ่น และคุณสมบัติที่มีอยู่ โดยทั่วไปแล้วรีพีทเตอร์ที่ใช้ในบ้านหรือสำนักงานขนาดเล็กมักมีราคาที่เริ่มต้นประมาณ 500 บาทไปจนถึงหลายพันบาทตามความสามารถของอุปกรณ์และแบรนด์ที่เลือกซื้อ