PromptPay พร้อมจ่าย

PromptPay

PromptPay (พร้อมเพย์) เป็นระบบชำระเงินผ่านมือถือที่เปิดตัวในปี 2016 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน การรับเงิน หรือการชำระค่าสินค้าและบริการ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแทนการใช้เลขที่บัญชีธนาคารแบบเดิม

ประโยชน์หลักของ PromptPay คือการลดความยุ่งยากในการทำธุรกรรม ทำให้การโอนเงินสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีค่าใช้จ่ายต่ำหรือไม่มีเลย ผู้ใช้งานเพียงแค่ลงทะเบียนเชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารที่ตนเองใช้งาน ก็สามารถเริ่มต้นใช้งาน PromptPay ได้ทันที 

เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ขอสรุปเป็นหัวข้อดังนี้

ประโยชน์ของ PromptPay

 • ความสะดวกสบาย
  ผู้ใช้งานสามารถโอนเงินได้อย่างง่ายดายโดยใช้เพียงหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขบัตรประชาชนของผู้รับ ไม่ต้องจำหมายเลขบัญชีธนาคารอีกต่อไป

 • ลดค่าใช้จ่าย
  การโอนเงินระหว่างธนาคารผ่าน PromptPay มักมีค่าธรรมเนียมต่ำกว่าหรือไม่มีค่าธรรมเนียมเมื่อเทียบกับการโอนเงินแบบปกติ

 • ความรวดเร็ว
  การโอนเงินผ่าน PromptPay สามารถทำได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็สามารถทำธุรกรรมได้

 • ปลอดภัย
  ระบบมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ทำให้การทำธุรกรรมเป็นไปอย่างปลอดภัย

 • รองรับการใช้งานหลากหลาย
  นอกจากการโอนเงินส่วนบุคคลแล้ว ยังสามารถใช้ PromptPay เพื่อรับเงินคืนจากภาษี รับเงินจากรัฐบาล หรือชำระค่าสินค้าและบริการได้

วิธีใช้งาน PromptPay

 • การลงทะเบียน
  ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันธนาคารที่ตนเองใช้งาน โดยการเชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคาร

 • การโอนเงิน
  ผู้ใช้งานสามารถโอนเงินโดยเข้าสู่แอปพลิเคชันธนาคาร เลือกเมนู PromptPay แล้วกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขบัตรประชาชนของผู้รับ จำนวนเงิน และรายละเอียดการโอน

 • การรับเงิน
  ผู้รับไม่จำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติม หากได้ลงทะเบียนกับ PromptPay แล้ว เมื่อมีการโอนเงินเข้ามายอดเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงทันที

ด้วย PromptPay การทำธุรกรรมทางการเงินในประเทศไทยกลายเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินส่วนบุคคล การรับเงินจากรัฐบาล หรือการชำระค่าสินค้าและบริการ ทำให้ระบบนี้ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคมไทย