เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เลือนหาย

Fading Technology
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา จากการที่อุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการใช้งาน สิ่งนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและแทนที่เทคโนโลยีและอุปกรณ์เก่าที่เคยได้รับความนิยมในอดีต

ในบทความนี้ เราจะพาทุกท่านย้อนอดีต กลับไปสำรวจอุปกรณ์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เคยเป็นที่นิยมในอดีต แต่ปัจจุบันได้หายไปจากการใช้งาน เราจะได้เห็นถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและความก้าวหน้าที่ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้ถูกแทนที่ และวิธีการที่เทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้คนอย่างไร


อดีตของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 • Floppy Disk
  แผ่นดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว และ 5.25 นิ้ว ที่เคยใช้เก็บข้อมูลแต่ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วย USB flash drive และ external hard drives

 • Zip Drives
  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่คล้ายกับ Floppy Disk แต่มีความจุสูงกว่า ปัจจุบันก็ถูกแทนที่ด้วย USB flash drive ที่มีขนาดเล็ก พอพาไปไหนได้สะดวก แถมมีความจุที่มากกว่าด้วย

 • Magnetic Tape Storage
  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเทปแม่เหล็กที่ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยดิสก์แบบ SSD และ cloud storage

 • Pagers
  เครื่องส่งข้อความสั้นที่เคยเป็นที่นิยมในยุคก่อนโทรศัพท์มือถือ ใช้ได้เฉพาะการส่งข้อความ หรือไอคอนขนาดเล็ก

 • CRT Monitors
  จอภาพแบบ cathode-ray tube บางคนเรียกว่า "จออ้วน" ที่ถูกแทนที่ด้วยจอภาพแบบ LCD และ LED หรือที่เราเรียกกันว่า "จอแบน"

 • Personal Digital Assistants (PDAs)
  อุปกรณ์ช่วยจัดการข้อมูลส่วนตัวที่ถูกแทนที่ด้วยสมาร์ทโฟน

 • Dial-up Modems
  โมเด็มที่ใช้การเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยการเชื่อมต่อแบบ broadband และ fiber optic เพื่อรับส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

 • Slide Projectors
  เครื่องฉายภาพสไลด์ที่เคยใช้ในงานนำเสนอ ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยโปรเจคเตอร์ดิจิตอลและจอ LED ที่รองรับการฉายภาพขนาดใหญ่ที่ถูกส่งมาจากคอมพิวเตอร์

 • CD-ROM และ DVD-ROM
  แม้ว่ายังมีการใช้งานบ้าง แต่ก็ลดลงมากเนื่องจากการใช้งานของ USB drives และการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากอินเทอร์เน็ต

 • Dot Matrix Printers
  เครื่องพิมพ์แบบเข็มที่มีเสียงดัง และคุณภาพพิมพ์ต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์แบบ Inkjet และ Laser ยังอาจพอเห็นได้ แต่ไม่เป็นที่นิยมแล้ว

บทสรุป สืบเนื่องด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์หลายอย่างที่เคยได้รับความนิยมในอดีต ถูกเลิกใช้งานและถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ สะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตประจำวันของเราง่ายขึ้น รวมทั้งทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นด้วยเช่นกัน