เปรียบเทียบ Cloud กับ Web Hosting

Cloud Hosting

ในยุคดิจิทัลที่ธุรกิจและการสื่อสารออนไลน์มีความสำคัญมากขึ้น การเลือกใช้บริการโฮสติ้งที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ของคุณกลายเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง มีบริการโฮสติ้งหลายประเภทที่นำเสนอให้เลือกใช้ แต่สองประเภทที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ Cloud Hosting และ Web Hosting

Cloud Hosting และ Web Hosting ต่างก็มีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพ ความเสถียร และความยืดหยุ่นของเว็บไซต์ ทั้งนี้ การเลือกใช้บริการที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของธุรกิจหรือเว็บไซต์ของคุณ

บทนำนี้จะนำเสนอความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง Cloud Hosting และ Web Hosting โดยจะอธิบายถึงโครงสร้างพื้นฐาน ความยืดหยุ่น ความเสถียร และปัจจัยด้านราคา เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าโซลูชันใดเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานของคุณ ทั้งนี้เพื่อให้คุณสามารถสร้างและบริหารเว็บไซต์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด

Web Hosting

Web Hosting คือบริการที่ให้เช่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ได้แก่:
 • Shared Hosting
  เว็บไซต์หลาย ๆ เว็บแชร์ทรัพยากรบนเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน เป็นตัวเลือกที่มีราคาถูกที่สุด แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของทรัพยากรและความปลอดภัย

 • VPS Hosting (Virtual Private Server)
  เป็นการแบ่งเซิร์ฟเวอร์ให้หลาย ๆ เว็บไซต์ใช้งาน แต่แต่ละเว็บไซต์จะมีทรัพยากรที่ถูกแยกออกมาอย่างชัดเจน ราคาสูงกว่า Shared Hosting แต่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ดีกว่า

 • Dedicated Hosting
  เป็นการเช่าเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดสำหรับเว็บไซต์ของคุณเอง มีราคาสูงที่สุด แต่ให้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด

Cloud Hosting

Cloud Hosting คือการใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อจัดการกับการโฮสต์เว็บไซต์ ซึ่งมีการกระจายทรัพยากรและการจัดเก็บข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์หลาย ๆ ตัว ทำให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์บางตัวจะมีปัญหา ข้อดีของ Cloud Hosting ได้แก่:
 • Scalability: สามารถปรับเพิ่มหรือลดทรัพยากรได้ตามความต้องการของผู้ใช้
 • Reliability: เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์หลาย ๆ ตัว หากเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเกิดปัญหา เซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ จะยังสามารถให้บริการได้
 • Performance: การกระจายทรัพยากรช่วยให้การโหลดเว็บไซต์เร็วขึ้นและสามารถรองรับการใช้งานที่มากขึ้นได้

ความแตกต่างหลัก ๆ
 • โครงสร้าง: Web Hosting ส่วนใหญ่ใช้เซิร์ฟเวอร์เดี่ยวหรือเซิร์ฟเวอร์แบบแบ่งกันใช้งาน แต่ Cloud Hosting ใช้เซิร์ฟเวอร์หลายตัวในการจัดการทรัพยากร
 • ความยืดหยุ่น: Cloud Hosting มีความยืดหยุ่นในการปรับเพิ่มหรือลดทรัพยากรตามความต้องการของผู้ใช้ แต่ Web Hosting มีข้อจำกัดในเรื่องของการปรับเพิ่มทรัพยากร
 • ความเสถียร: Cloud Hosting มีความเสถียรมากกว่า เนื่องจากมีการกระจายทรัพยากรไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายตัว ทำให้ยังคงให้บริการได้แม้เซิร์ฟเวอร์บางตัวจะมีปัญหา
 • ราคา: Web Hosting มักมีราคาถูกกว่า โดยเฉพาะ Shared Hosting ในขณะที่ Cloud Hosting มีราคาที่สูงกว่าเนื่องจากมีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นมากกว่า

Cloud Location

Cloud Hosting ส่วนใหญ่สามารถกำหนด Location หลักของเซิร์ฟเวอร์ได้ ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่สำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยทั่วไป Cloud Hosting จะมีตัวเลือกหลายแห่งให้ผู้ใช้งานเลือกใช้บริการตามความต้องการ ตัวอย่างเช่น:
 • Amazon Web Services (AWS)
  มี Data Centers อยู่ในหลายภูมิภาคทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา, ยุโรป, เอเชียแปซิฟิก และอื่น ๆ ผู้ใช้งานสามารถเลือกภูมิภาค (Region) ที่ต้องการใช้งานได้

 • Google Cloud Platform (GCP)
  มีศูนย์ข้อมูลในหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ และอื่น ๆ ผู้ใช้งานสามารถเลือกภูมิภาคที่ต้องการได้เช่นกัน

 • Microsoft Azure
  มี Data Centers ในหลายภูมิภาคทั่วโลกเช่นกัน ผู้ใช้งานสามารถเลือกภูมิภาคที่ต้องการเพื่อให้บริการได้

ข้อดีของการเลือก Location ของ Cloud Hosting

 • ประสิทธิภาพ: เลือก Location ที่ใกล้กับกลุ่มผู้ใช้หลักของคุณจะช่วยลดเวลาในการโหลดข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
 • Compliance: การเลือก Location ตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่คุณทำธุรกิจอยู่สามารถช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น กฎหมายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) ในยุโรป
 • ความพร้อมใช้งาน (Availability): การเลือกใช้หลายภูมิภาคสามารถเพิ่มความเสถียรและการใช้งานตลอดเวลา (Uptime) ของบริการ เพราะหากภูมิภาคหนึ่งมีปัญหา การให้บริการก็ยังคงสามารถดำเนินต่อไปได้จากภูมิภาคอื่น

คุณสามารถเลือก Location ของ Cloud Hosting ได้เมื่อสร้างบริการใหม่ หรือในบางกรณีก็สามารถย้ายบริการไปยัง Location อื่นได้ แต่ควรตรวจสอบค่าธรรมเนียมและความซับซ้อนในการย้ายข้อมูลก่อนที่จะดำเนินการ