เขียน Prompt บน Ai ให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกใจ

Prompt Ai

วิธีเขียน Prompt

คำสั่งในการสั่งให้ Ai ทำงาน เราเรียกว่า "Prompt" แต่การเขียน Prompt อย่างไร ให้ Ai เข้าใจในความต้องการของเรา อาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยาก ดังนั้น เรามาลองศึกษาวิธีการเขียนคำสั่ง Prompt ให้ Ai เข้าใจมากที่สุด เพื่อว่า จะได้ผลลัพธ์ตรงความต้องการของเรา

การเขียน Prompt สำหรับ AI ให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการที่สุดนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลหรือการตอบสนองที่มีคุณภาพสูง ต่อไปนี้เป็นทิปที่ช่วยในการเขียน Prompt ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมมีตัวอย่างประกอบ เพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้น

6 ทิปการเขียน Prompt ให้กับ Ai


1. ระบุคำถามหรือความต้องการอย่างชัดเจน
  • ใช้ภาษาที่ชัดเจนและไม่คลุมเครือ
  • บอกเป้าหมายของคำถามให้ชัดเจน เช่น "ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ..." หรือ "โปรดช่วยแนะนำ..."
ตัวอย่าง:
ไม่ชัดเจน: "บอกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์"
ชัดเจน: "กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป"

2. ให้บริบทหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
  • เพิ่มข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ AI เข้าใจบริบท
  • หากมีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขใดๆ ควรระบุให้ชัดเจน
ตัวอย่าง:
ไม่ชัดเจน: "บอกวิธีทำอาหารไทย"
ชัดเจน: "บอกวิธีทำต้มยำกุ้งสำหรับ 4 คน พร้อมส่วนผสมและขั้นตอนการทำอย่างละเอียด"

3. ใช้โครงสร้างประโยคที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา
  • หลีกเลี่ยงการใช้คำที่ซับซ้อนหรือคำย่อที่อาจทำให้ความหมายคลุมเครือ
  • ใช้ประโยคที่มีโครงสร้างง่ายๆ
ตัวอย่าง:
ไม่ชัดเจน: "ช่วยบอกวิธีทำเค้กและวัตถุดิบ"
ชัดเจน: "ช่วยบอกสูตรการทำเค้กช็อกโกแลต พร้อมกับวัตถุดิบและขั้นตอนการทำ"

4. ใช้ตัวอย่างหรือคำถามที่เป็นลำดับ
  • หากคำถามมีหลายส่วน หรือหลายขั้นตอน ควรแยกเป็นข้อๆ เพื่อความชัดเจน
ตัวอย่าง:
ไม่ชัดเจน: "ช่วยบอกวิธีการทำให้เว็บไซต์โหลดเร็วและปลอดภัย"
ชัดเจน: "1. วิธีทำให้เว็บไซต์โหลดเร็ว 2. วิธีทำให้เว็บไซต์ปลอดภัย"

5. ทดลองและปรับแก้
  • ทดลองเขียน Prompt แล้วตรวจสอบผลลัพธ์ หากยังไม่ตรงตามที่ต้องการ ควรปรับปรุงและทดลองใหม่
ตัวอย่าง:
ไม่ตรง: "บอกเทคนิค SEO"
ปรับปรุง: "บอกเทคนิค SEO สำหรับเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่ต้องการเพิ่มยอดขาย"

6. ใช้ภาษาที่เป็นมิตรและสุภาพ
  • การใช้ภาษาที่สุภาพและเป็นมิตรจะช่วยให้การสื่อสารกับ AI เป็นไปอย่างราบรื่น
ตัวอย่าง:
ไม่สุภาพ: "บอกสูตรอาหาร"
สุภาพ: "ช่วยบอกสูตรอาหารให้หน่อยได้ไหมคะ/ครับ?"

ข้อคิด การใช้ทิปเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถเขียน Prompt ที่ชัดเจนและตรงกับความต้องการมากที่สุด ทั้งนี้ยังช่วยลดความคลุมเครือและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับ AI ให้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในประโยคคำสั่ง Prompt เดียวกัน การนำไปใช้ต่าง Ai จะได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกัน