เจาะลึกเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนรถยนต์

รถยนต์วิ่งไม่ได้ ถ้าไม่มีเชื้อเพลิง

Oil Station

แต่ก่อนการขับขี่รถยนต์ จำเป็นจะต้องใช้เชื้อเพลิง "น้ำมัน" เป็นตัวขับเคลื่อน ต่อมามีการพัฒนาของเทคโนโลยียานยนต์ให้สามารถรองรับการใช้งาน ก๊าซ และพัฒนาจนกระทั่งสามารถใช้ แบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนโดยตรง

มาอัพเดทกันว่า เชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับขับเคลื่อนรถยนต์ในปัจจุบันนั้น มีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง มาคำตอบร่วมกันได้

ประเภทของเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนรถยนต์

 • น้ำมันเบนซิน
  • ข้อดี - ราคาไม่แพง หาซื้อได้ง่าย มีประสิทธิภาพสูงในการขับเคลื่อน
  • ข้อเสีย - ปล่อยมลพิษสูง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สามารถใช้หมดได้
 • น้ำมันดีเซล
  • ข้อดี - ให้แรงม้าและประสิทธิภาพเชื้อเพลิงดี เหมาะกับการขนส่งและงานหนัก
  • ข้อเสีย - ปล่อยมลพิษเป็นฝุ่นละอองและก๊าซพิษ มีราคาแพงกว่าน้ำมันเบนซิน
 • ก๊าซธรรมชาติ (NGV)
  • ข้อดี - เป็นเชื้อเพลิงสะอาด ปล่อยมลพิษน้อย ราคาถูกกว่าน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ข้อเสีย - มีสถานีบริการจำกัด ถังบรรจุมีน้ำหนักมาก ลดพื้นที่ห้องโดยสาร
 • แบตเตอรี่ไฟฟ้า
  • ข้อดี - ไม่มีการปล่อยมลพิษขณะขับขี่ ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
  • ข้อเสีย - ราคารถแพง แบตเตอรี่มีอายุจำกัด ระยะทางจำกัด ต้องใช้เวลาในการชาร์จ
 • เอทานอล
  • ข้อดี - เป็นพลังงานทดแทนที่ผลิตจากพืช ช่วยลดการปล่อยมลพิษ
  • ข้อเสีย - มีปริมาณงานวิจัยและพัฒนาน้อย อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยได้

แต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับความต้องการ งบประมาณ และความตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่กำลังมุ่งไปสู่การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ยังไม่จบนะ เพราะยังมีอีกหนึ่งเชื้อเพลิง ที่สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนรถยนต์ได้ นั่นคือ ไฮโดรเจน

ไฮโดรเจน พลังงานสะอาด

รถยนต์ที่ใช้ก๊าซไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง เรียกว่า รถยนต์พลังงานไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cell Vehicle) เป็นเทคโนโลยียานยนต์แนวใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจ เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ปล่อยมลพิษ

ส่วนการทำงานจะใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนผลิตกระแสไฟฟ้า โดยก๊าซไฮโดรเจนจะถูกนำมาทำปฏิกิริยากับอากาศ ซึ่งจะได้กระแสไฟฟ้าและน้ำเป็นผลผลิต กระแสไฟฟ้านี้จะถูกส่งไปยังมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนรถ

 • ข้อดีของรถยนต์พลังงานไฮโดรเจน
  • เป็นพลังงานสะอาด ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษอื่นๆ ขณะขับขี่
  • มีประสิทธิภาพสูงกว่ารถยนต์ไฟฟ้าทั่วไป สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลกว่า
  • เติมเชื้อเพลิงได้รวดเร็วกว่าการชาร์จแบตเตอรี่
  • แหล่งผลิตไฮโดรเจนนั้นมีอยู่ทั่วไป

 • ข้อเสียของรถยนต์พลังงานไฮโดรเจน
  • ต้นทุนการผลิตสูงมาก เซลล์เชื้อเพลิงและระบบถังเก็บไฮโดรเจนมีราคาแพง
  • โครงสร้างพื้นฐานการกระจายเชื้อเพลิงยังไม่พร้อม ยังไม่มีสถานีบริการเติมแพร่หลาย
  • วิธีการผลิตไฮโดรเจนในปัจจุบันอาจไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนัก
  • ไฮโดรเจนอาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากรั่วไหลออกมา เนื่องจากเป็นก๊าซไวไฟสูง

โดยรวมแล้ว รถยนต์พลังงานไฮโดรเจนมีศักยภาพสูงในการเป็นทางเลือกของยานยนต์พลังงานสะอาดในอนาคต แต่ยังต้องแก้ไขปัญหาเรื่องต้นทุน การผลิตและโครงสร้างพื้นฐานการจำหน่ายก่อน