Restart มือถือช่วยแก้ปัญหาได้สารพัด

play mobile phone

Restart มือถือ หรือ Restart สมาร์ทโฟน หมายถึง การเริ่มต้นของการทำงานระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS เราก็ควรทำการ Restart บ้าง ซึ่งการ restart สมาร์ทโฟนเป็นวิธีที่ง่ายและมีประโยชน์ในการบำรุงรักษาเครื่องให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

การ Restart คือการปิดและเปิดเครื่องใหม่ ควรทำเมื่อเครื่องทำงานช้าลง หรือมีการตอบสนองลดลง หลังจากการอัพเดทระบบหรือแอปพลิเคชัน หรือเมื่อต้องการล้างข้อมูลชั่วคราว และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่อง สำหรับประโยชน์ของการ Restart มีอะไรบ้าง มาดูกันเลย..


ประโยชน์ของการ Restart มือถือ

 • ล้างข้อมูลชั่วคราว
  เมื่อคุณ restart สมาร์ทโฟน ระบบจะทำการล้างข้อมูลชั่วคราวที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำชั่วคราว (RAM) ซึ่งช่วยให้เครื่องทำงานได้รวดเร็วขึ้น เพราะจะได้ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลเก่าที่อาจทำให้ระบบช้าลงไปได้

 • อัพเดทแอปพลิเคชัน
  บางครั้งการ restart สมาร์ทโฟนสามารถช่วยให้แอปพลิเคชันที่ติดตั้งอัพเดทตัวเองให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่มีการแก้ไขบั๊กและปรับปรุงความปลอดภัยได้

 • แก้ปัญหาการเชื่อมต่อ
  การ restart สมาร์ทโฟนบางครั้งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายโทรศัพท์เซลล์ได้ โดยการเริ่มต้นระบบใหม่จะทำให้สมาร์ทโฟนมีการเชื่อมต่อในสภาพที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น

 • ลดการใช้งานแบตเตอรี่
  การ restart สมาร์ทโฟนอาจช่วยให้การใช้งานแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพขึ้น เนื่องจากบางแอปพลิเคชันหรือกระบวนการที่ทำงานอยู่ในพื้นหลังอาจใช้งานแบตเตอรี่อย่างไม่จำเป็น

 • การเรียกใช้หน่วยความจำ
  การ restart สมาร์ทโฟนช่วยให้หน่วยความจำ (RAM) ได้รับการเรียกใช้ใหม่ ซึ่งช่วยลดความเสียหายจากการใช้งานในระยะยาวและเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ใน RAM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ควร Restart มือถือเมื่อไหร่

 • เมื่อโทรศัพท์ช้าลง
  หากเริ่มมีความช้าในการทำงานหรือการตอบสนองจากสมาร์ทโฟน อาจจะเป็นเวลาที่ดีที่จะทำการ restart เพื่อล้างข้อมูลชั่วคราวและปรับปรุงประสิทธิภาพใหม่ของระบบ

 • หลังจากการอัพเดท
  เมื่อมีการอัพเดทระบบปฏิบัติการหรือแอปพลิเคชัน การ restart สมาร์ทโฟนช่วยให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้รับการใช้งานอย่างถูกต้อง

 • เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่
  เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายหรือเครือข่ายเซลล์ใหม่ การ restart สมาร์ทโฟนช่วยให้ระบบเชื่อมต่อได้อย่างเสถียร

 • เพื่อการบำรุงรักษา
  ทำการ restart สมาร์ทโฟนเป็นประจำอาจช่วยลดการใช้งานแบตเตอรี่โดยไม่จำเป็นและรักษาเครื่องให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

วิธีการ Restart มือถือ

 • สำหรับมือถือ Android
  กดค้างปุ่ม Power (หรือปุ่มเปิด-ปิด) จนขึ้นเมนู Restart และเลือก Restart

 • สำหรับมือถือ iOS (iPhone)
  เข้าไปที่ Settings > General > Shut Down แล้วเลือก Slide to power off หรือกดค้างปุ่ม Power พร้อมกับปุ่ม Volume ขึ้นหรือลงจนขึ้น Slide to power off แล้วเลือก Slide

การ restart สมาร์ทโฟนเป็นวิธีง่ายที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เช่น ลดความช้าในการทำงานและเพิ่มเสถียรภาพการเชื่อมต่อ เป็นการบำรุงรักษาที่ควรทำเป็นประจำเพื่อให้โทรศัพท์ทำงานได้ดีในระยะยาว

วันนี้ ! คุณได้ Restart หรือปิดและเปิดโทรศัพท์มือถือหรือยัง