100 สไตล์ในการสร้างภาพด้วย Ai

Generative Image คืออะไร

Prompt - Watercolor style
ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในหลายๆ ด้านของชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ การศึกษา สุขภาพ หรือแม้กระทั่งศิลปะ การสร้างภาพด้วย AI เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาทักษะของศิลปินมืออาชีพ

การใส่สไตล์ (Style) ในการสร้างภาพด้วย AI (Generative Image) เป็นกระบวนการที่สามารถเพิ่มคุณค่าและมิติใหม่ให้กับผลงานได้อย่างมาก สไตล์ในการสร้างภาพนี้สามารถรวมถึงการใช้สี รูปทรง ลายเส้น และเทคนิคต่างๆ ที่นำมาผสมผสานกันเพื่อให้ได้ภาพที่มีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น 

การใช้ AI ในการสร้างภาพไม่เพียงแต่ช่วยให้การออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถทดลองและพัฒนาสไตล์ของตนเองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Prompt - Anime Style

บทความนี้ มาแชร์ Image Style หรือ Photo Style เพื่อให้เพื่อนๆ ได้นำไปใช้ประกอบการสร้างภาพด้วย Ai


100 Image Style สำหรับการปรับแต่งภาพ

Image Style 01

Image Style 02


ตัวอย่าง Prompt Ai ที่ใช้ Image Style

  • Watercolor Style, City skyline at night
  • Anime Style, City skyline at night