ข้อคิดก่อนติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า

EV Charger Station

การติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในบ้าน กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการชาร์จที่บ้าน สถานีชาร์จไฟฟ้าไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ต้องหาสถานีชาร์จภายนอก 

แต่ยังมีข้อดีอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาร์จที่ถูกกว่าและสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สินได้ อย่างไรก็ตาม การติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้ายังมีข้อจำกัดและข้อควรพิจารณาหลายประการ เช่น ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่สูงและความจำเป็นในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในบ้านเพื่อให้รองรับการใช้งานได้อย่างปลอดภัย


ขั้นตอนการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าในบ้าน

1. ประเมินความต้องการ
ตรวจสอบว่าคุณต้องการสถานีชาร์จที่มีความจุเท่าไร (เช่น 7.4 kW, 11 kW, หรือ 22 kW) โดยพิจารณาจากความต้องการการใช้งานของคุณและรองรับกับรถยนต์ไฟฟ้าที่คุณใช้

2. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้าน
ตรวจสอบว่าระบบไฟฟ้าในบ้านของคุณสามารถรองรับกำลังไฟที่จำเป็นสำหรับสถานีชาร์จได้หรือไม่ บางครั้งอาจต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าในบ้าน

3. เลือกตำแหน่งติดตั้ง
เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการติดตั้งสถานีชาร์จ โดยควรอยู่ใกล้กับที่จอดรถและสะดวกในการใช้งาน

4. เลือกชนิดของสถานีชาร์จ
เลือกชนิดของสถานีชาร์จที่ตรงกับความต้องการ เช่น แบบติดผนังหรือแบบตั้งพื้น รวมถึงฟังก์ชั่นเสริมต่างๆ เช่น การควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน

5. ติดตั้งโดยช่างมืออาชีพ
การติดตั้งสถานีชาร์จควรทำโดยช่างไฟฟ้าที่มีใบรับรองและมีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้การติดตั้งปลอดภัยและได้มาตรฐาน


ข้อดีและข้อเสียสถานีชาร์จรถไฟฟ้าในบ้าน

ข้อดีสถานีชาร์จรถไฟฟ้าในบ้าน

 • สะดวกสบาย: สามารถชาร์จรถยนต์รถไฟฟ้าได้ที่บ้านโดยไม่ต้องไปหาสถานีชาร์จภายนอก
 • ประหยัดเวลา: ไม่ต้องเสียเวลาหาสถานีชาร์จและรอคิวในการชาร์จ
 • ค่าใช้จ่ายในการชาร์จถูกกว่า: ค่าไฟฟ้าที่บ้านมักจะถูกกว่าค่าใช้จ่ายในการชาร์จจากสถานีชาร์จสาธารณะ
 • เพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน: การมีสถานีชาร์จในบ้านสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สิน


ข้อเสียสถานีชาร์จรถไฟฟ้าในบ้าน

 • ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูง: ค่าติดตั้งสถานีชาร์จรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในบ้านอาจมีค่าใช้จ่ายสูง
 • การบำรุงรักษา: จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์เป็นประจำเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 • ข้อจำกัดของตำแหน่ง: ต้องมีที่จอดรถภายในบริเวณบ้านและใกล้กับจุดติดตั้งสถานีชาร์จ


ประมาณการค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ชนิดของสถานีชาร์จ, กำลังไฟฟ้าที่ต้องการ, และการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในบ้าน ตัวอย่างประมาณการค่าใช้จ่ายมีดังนี้

 • ตัวสถานีชาร์จ
  ราคาของสถานีชาร์จสามารถอยู่ในช่วง 15,000 - 60,000 บาท ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและฟังก์ชั่น

 • ค่าแรงติดตั้ง
  ค่าแรงในการติดตั้งโดยช่างมืออาชีพอาจอยู่ในช่วง 5,000 - 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการติดตั้ง

 • ค่าอุปกรณ์เสริมและการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
  หากระบบไฟฟ้าในบ้านไม่สามารถรองรับสถานีชาร์จได้ อาจต้องมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม ซึ่งค่าใช้จ่ายอาจอยู่ในช่วง 10,000 - 30,000 บาท หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน

สรุปโดยรวมแล้ว ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าในบ้านอาจอยู่ในช่วง 30,000 - 110,000 บาท ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น