Wireless Windows 7
เชื่อมต่อ Wireless ใน Windows 7 ทำอย่างไร

สำหรับผู้ใช้งาน Windows 7 เราสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านทาง Wireless ได้ ไม่ว่าคุณจะใช้งานตามร้านค้าทั่วไป ร้านกาแฟ หรือแม้กระทั่งในโรงแรม โดยมีหลักการไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ส่วนมากแล้ว เราจำเป็นต้องขอรหัสผ่านเพื่อขอการเชื่อมต่อ


วิธีการเชื่อมต่อ wireless

  1. เปิดสัญญาณ wirless ที่ตัวคอมพิวเตอร์ notebook
  2. รอสักครู่จะมีสัญลักษณ์เหมือนขั้นบันได
  3. คลิกที่สัญลักษณ์นี้ จะมีหน้าต่างแสดงรายชื่อสัญญาณ wireless ให้เราเลือก
  4. เลือกสัญญาณที่ต้องการ
  5. คลิกปุ่ม connect
  6. ถ้าสัญญาณ wireless ที่เราเลือกมีรหัสผ่าน เราจำเป็นต้องใส่รหัสผ่านก่อนเสมอ
  7. ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จ จะมีข้อความ "connected" แสดงให้เห็น

Connect Wireless Windows 7

ข้อควรทราบ การให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำเป็นจะต้องมีการควบคุม ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือที่สำนักงาน หรือแม้ทั่งที่สาธารณะ ทั้งนี้ตามกฏหมายไทย (พรบ.คอมพิวเตอร์)?มีการระบุความผิดไว้ชัดเจน ดังนั้น เราจำเป็นจะต้องมีการตั้งรหัสผ่านของอุปกรณ์ในการบริการด้านอินเตอร์เน็ตด้วยเสมอ


Menu