การใช้ Windows

เพราะ Windows เป็นระบบปฏิบัติการ (Operation System) ที่คุณจะต้องพบและใช้งานก่อนการใช้โปรแกรมต่าง ๆ และด้วยความที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows จึงเป็นส่วนควบคุมหลักของคอมพิวเตอร์ ในหมวดบทความนี้ คุณได้รู้จักเทคนิคการปรับแต่ง ตั้งค่า Windows ให้ตรงตามความต้องการ หากคุณทำความเข้าใจมากขึ้น ก็จะสามารถนำ Windows มาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงรู้จักการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
ปัญหา folder Download ใน Windows 8 ขึ้นช้า 10871
วิธีปิด Sound Navigation เมื่อเข้าเว็บ เปิดโฟลเดอร์ 22415
ไม่สามารถ Uninstall โปรแกรม 18601
ไฟล์ XPS คืออะไร 69516
ไฟล์ MDI คืออะไร และติดตั้งอย่างไร 40284
ใช้ System Restore ดีหรือร้าย 55175
แปลงระบบไฟล์เป็น NTFS 11737
แต่ง Screen Saver ด้วยภาพของคุณ 13805
แก้ไขปัญหา Unmountable Boot Volume 22647
แก้ปัญหาพิมพ์ไม่ออก ไอคอน Printer หาย 52761
แก้ปัญหาคอมฯ ด้วยตัวเองด้วย Microsoft Fix IT 21149
แก้ปัญหาการ Re-install ใน Safe Mode ไม่ได้ 14637
แก้ปัญหา icon หายไปจาก Start Menu 56649
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการติดตั้งและถอดถอนโปรแกรม 19453
เรียนรู้การใช้งาน Windows 12952
เรียนรู้การใช้งาน Task Manager 48511
10 คำสั่งยอดฮิตบน Windows 15207
10 คำสั่งยอดฮิต เรียกใช้ผ่าน Run Command Windows 68780
10 คำสั่งยอดฮิต สำหรับ Admin โดยเฉพาะ 17783
10 คำสั่ง สำหรับเรียกใช้โปรแกรมแบบด่วนสุดๆ 22468
เปลี่ยนชื่อไฟล์แบบอัตโนมัติ 21594
เทคนิคการแบ่งจอทำงานบน 2 หน้าต่างพร้อมกัน 101609
เทคนิคการเปลี่ยนเสียงเริ่มต้นของ Windows XP 16331
เครื่องบู๊ทเข้า Safe Mode ตลอด 37421
อีกหนึ่งทิปในการแก้ปัญหาคอมฯ ทำงานช้าลง 26525

Menu