การใช้ Windows

เพราะ Windows เป็นระบบปฏิบัติการ (Operation System) ที่คุณจะต้องพบและใช้งานก่อนการใช้โปรแกรมต่าง ๆ และด้วยความที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows จึงเป็นส่วนควบคุมหลักของคอมพิวเตอร์ ในหมวดบทความนี้ คุณได้รู้จักเทคนิคการปรับแต่ง ตั้งค่า Windows ให้ตรงตามความต้องการ หากคุณทำความเข้าใจมากขึ้น ก็จะสามารถนำ Windows มาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงรู้จักการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
ปัญหา folder Download ใน Windows 8 ขึ้นช้า 11088
วิธีปิด Sound Navigation เมื่อเข้าเว็บ เปิดโฟลเดอร์ 22761
ไม่สามารถ Uninstall โปรแกรม 19086
ไฟล์ XPS คืออะไร 71147
ไฟล์ MDI คืออะไร และติดตั้งอย่างไร 40834
ใช้ System Restore ดีหรือร้าย 56399
แปลงระบบไฟล์เป็น NTFS 12005
แต่ง Screen Saver ด้วยภาพของคุณ 14052
แก้ไขปัญหา Unmountable Boot Volume 23090
แก้ปัญหาพิมพ์ไม่ออก ไอคอน Printer หาย 53547
แก้ปัญหาคอมฯ ด้วยตัวเองด้วย Microsoft Fix IT 21373
แก้ปัญหาการ Re-install ใน Safe Mode ไม่ได้ 14845
แก้ปัญหา icon หายไปจาก Start Menu 57601
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการติดตั้งและถอดถอนโปรแกรม 19718
เรียนรู้การใช้งาน Windows 13158
เรียนรู้การใช้งาน Task Manager 48851
10 คำสั่งยอดฮิตบน Windows 15624
10 คำสั่งยอดฮิต เรียกใช้ผ่าน Run Command Windows 69486
10 คำสั่งยอดฮิต สำหรับ Admin โดยเฉพาะ 18353
10 คำสั่ง สำหรับเรียกใช้โปรแกรมแบบด่วนสุดๆ 22978
เปลี่ยนชื่อไฟล์แบบอัตโนมัติ 22155
เทคนิคการแบ่งจอทำงานบน 2 หน้าต่างพร้อมกัน 104720
เทคนิคการเปลี่ยนเสียงเริ่มต้นของ Windows XP 16590
เครื่องบู๊ทเข้า Safe Mode ตลอด 37908
อีกหนึ่งทิปในการแก้ปัญหาคอมฯ ทำงานช้าลง 26702

Menu