การใช้โปรแกรมเสริม

โปรแกรมอัตประโยชน์ หรือ Utility เป็นโปรแกรมเสริมที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ไว้ เพราะว่าโปรแกรมเหล่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้กับคุณ โปรแกรมเสริมมีหลายรูปแบบตามการใช้งาน เช่น เพื่อเพิ่มความสะดวก ความปลอดภัย หรือช่วยให้ผลงานออกมาดี ตัวอย่างโปรแกรม Utility เช่น การบีบอัดไฟล์ (zip), การแปลงไฟล์, การบันทึกข้อมูลบนแผ่น เป็นต้น

Menu