แก้ปัญหาโปรแกรมที่ไม่สามารถใช้งานใน Windows 7

ใครๆ เมื่อได้เห็นโฉมใหม่ของ Windows 7 แล้ว คงนึกอยากใช้งานเหมือนผม แต่อย่างไรก็ตาม เราก็จำเป็นต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่า Windows 7 สามารถใช้งานได้กับทุกๆ โปรแกรมที่เราใช้งานในปัจจุบันหรือบ้าง โดยเฉพะกับโปรแกรมที่มีการพัฒนาขึ้นเอง หรือเป็นโปรแกรมสำคัญทางธุรกิจ เช่น โปรแกรมระบบบัญชี ระบบเงินเดือน เป็นต้น แต่สำหรับผู้ใช้งานตามบ้าน อาจไม่ต้องห่วงมากนัก

Compatibility Mode คือคำตอบของหัวข้อนี้


Compatibility Mode Windows 7


เครื่องมือนี้ ทำให้เราสามารถรันโปรแกรมที่เคยใช้งานได้ดีกับ Windows 2000/XP มาใช้งานได้กับ Windows 7 เรียกว่าเป็นการจำลองสภาพแวดล้อมของ Windows 2000/XP มาใช้งานใน Windows 7 แทนนั่นเอง สำหรับการใช้งานก็ไม่ยุ่งยาก เพียงทำตามขั้นตอนดังนี้

วิธีใช้งาน Windows 7 Compatibility Mode

  1. คลิกขวาที่โปรแกรมที่ต้องการติดตั้ง
  2. คลิกแท็ป Compatibility
  3. ในช่อง Compatibility mode ให้คลิกถูกหน้าข้อความ "Run this program in compatibility mode for"
  4. จากนั้นเลือก Windows ที่เคยใช้งานได้ดีกับโปรแกรมนั้นๆ
  5. คลิปปุ่ม OK เพื่อยืนยัน และเริ่มติดตั้ง
  6. ทำตามขั้นตอนตามปกติ

ทิปการใช้งาน Compatibility Mode กับ IE


สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมผ่านทาง Internet Explorer (IE) ถ้าเราคลิกขวาที่ไอคอน IE ที่เป็น shortcut และพยายามรันในโหมด Compatibility อาจไม่สามารถทำได้ คำแนะนำคือ ให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บโปรแกรม Internet Explorer จากนั้นให้กำหนด Compatibility Mode ในไอคอนโปรแกรมแทน แค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับ (ทิปนี้ ผ่านการทดสอบการใช้จริงมาแล้ว)


Menu