รักษาความลับของ USB Drive ด้วย BitLockerWindows 7เพิ่ม function หนึ่งขึ้นมาชือ่ BitLocker มีความสามารถในการเข้ารหัสข้อมูล (encryption) และป้องกันอีกชั้นหนึ่งด้วยรหัสผ่าน ช่วยให้คุณหมดห่วงหากยามจำเป็นที่จะปกป้องความลับของข้อมูลใน USB Flash Drive ของคุณ หลักการคือ หากคุณเปิดคำสั่ง BitLocker บน USB Flash Drive ที่ต้องการป้องกันไว้ หากมีการนำ USB Flash Drive ตัวนี้ไปเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ตาม จะต้องป้อนรหัสผ่านให้ถูกต้อง หรือหากลืมรหัสผ่าน ก็ต้องใช้ Recover Key ที่สร้างขึ้นตอนเปิดคำสั่ง BitLocker จึงจะสามารถเปิดอ่านข้อมูลได้ BitLocker ยังสามารถป้องกัน External Hard Disk และ Memory Card ได้อีกด้วย ดูวิธีการใช้งานได้ตามนี้

 

* BitLocker มีเฉพาะใน Windows version สูงสุดเท่านั้น คือ Windows 7 Ultimate และ Windows 8 Pro

ขั้นตอนการเปิดคำสั่ง BitLocker

1. เสียบ USB Flash Driver ตัวที่ต้องการป้องกัน

2. คลิ๊กขวาที่ drive ของ USB Flash Driver, เลือก Turn on BitLocker...

รักษาความลับของ USB Drive ด้วย BitLocker

BitLocker เริ่มการทำงาน

รักษาความลับของ USB Drive ด้วย BitLocker

 

3. คลิ๊กที่ Use password to unlock the drive แล้วใส่รหัสผ่าน 2ครั้งตามรูป

4. คลิ๊ก Next

รักษาความลับของ USB Drive ด้วย BitLocker

 

5. คลิ๊กที่ Save the recovery key to a file เพื่อให้ BitLocker save Recovery Key เป็น text file ไว้ใช้กรณีลืมรหัสผ่าน

รักษาความลับของ USB Drive ด้วย BitLocker

 

6. คลิ๊ก Save เพื่อ save Recovery Key ไว้ใน folder ที่ต้องการ

รักษาความลับของ USB Drive ด้วย BitLocker

 

7. BitLocker กลับมาหน้าเดิม ให้คลิ๊ก Next

รักษาความลับของ USB Drive ด้วย BitLocker

 

8. ข้อความแจ้งเกี่ยวกับการเข้ารหัสข้อมูล ที่จะใช้เวลานานหลายนาที จึงจะเสร็จสิ้นการป้องกัน ให้คลิ๊ก Start Encrypting

รักษาความลับของ USB Drive ด้วย BitLocker

 

ข้อความแสดงการเข้ารหัสข้อมูล

รักษาความลับของ USB Drive ด้วย BitLocker

 

ในระหว่างการเข้ารหัสข้อมูล หากคุณต้องการนำ USB Flash Drive ออก ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Pause ก่อน

รักษาความลับของ USB Drive ด้วย BitLocker

 

11. ข้อความแสดงว่า USB Flash Drive ของคุณได้รับการป้องกันแล้ว

รักษาความลับของ USB Drive ด้วย BitLocker

 

กรุณาดูวิธีการนำ USB Drive ไปใช้งาน ในหน้าถัดไป คลิ๊ก!


 

เมื่อนำ USB Flash Drive ไปใช้งาน

1. เมื่อเสียบ USB Flash Drive จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ใส่รหัสผ่าน

รักษาความลับของ USB Drive ด้วย BitLocker

 

2. ให้คุณป้อนรหัสผ่านที่ตั้งไว้ และหากคุณคลิ๊กที่ช่อง Automatically unlock on the computer from now on ด้วย ต่อไปเมื่อคุณนำมาเสียบที่เครื่องนี้ ก็จะไม่มีการถามรหัสผ่าน

3. คลิ๊ก Unlock ก็จะสามารถเปิด USB Flash Drive ใช้งานได้ตามปกติ

รักษาความลับของ USB Drive ด้วย BitLocker

 

กรณีลืมรหัสผ่าน

1. คลิ๊กที่ I forgot my password

รักษาความลับของ USB Drive ด้วย BitLocker

 

2. คลิ๊กที่ Type the recovery key

รักษาความลับของ USB Drive ด้วย BitLocker

 

3. เปิดไฟล์ Recovery Key ที่ save ไว้ตอนที่ Turn on BitLocker แล้ว copy Recovery Key (บรรทัดสุดท้ายในไฟล์) มาป้อนในหน้านี้

4. คลิ๊ก Next

รักษาความลับของ USB Drive ด้วย BitLocker

 

5. คลิ๊ก Manage BitLocker

6. คลิ๊ก Next ก็จะสามารถเปิด USB Flash Drive ใช้งานได้เช่นกัน

รักษาความลับของ USB Drive ด้วย BitLocker


Menu