อะไรคือ Notification Area

ช่องทางในการที่ Windows จะสื่อถึงผู้ใช้งานได้ว่า ระบบมีการปรับปรุงหรือมีปัญหาอะไรอยู่ จะทำการแจ้งผ่าน Notification Area ซึ่งเป็นตำแหน่งด้านล่างทางขวามือของ Taskbar อยู่ในกลุ่มเดียวกับ วันที่และเวลา ผู้ใช้งานทุกคน ควรสังเกตและพยายามตรวจสอบว่า โปรแกรม Windows กำลังแนะนำอะไรเราอยู่ ซึ่งเรื่องนี้ เป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับทุกคน เพราะถ้าเราไม่ได้มีการสังเกต อาจมีผลทำให้ระบบ Windows มีปัญหาได้

เมื่อมีข้อความแสดงที่ Notification Area เราควรทำการวิเคราะห์ปัญหาก่อนเสม

The Notification Area Windows 7

ตัวอย่างข้อความที่ Windows มักแจ้งมายังผู้ใช้งาน

  • การเสียบ Flash Drive เข้าพอร์ต USB
  • Windows มีการอัพเดท
  • ระบบรักษาความปลอดภัยไม่ได้เปิด
  • โปรแกรมแอนตี้ไวรัสถูกปิด หรือ disable
  • รูปธง แสดงว่า Windows มีอะไรอัพเดทใหม่ๆ

 


Menu