ทิปการปรับความละเอียดจอภาพใน Windows 7

แต่เดิม Windows เวอร์ชั่นก่อนหน้า Windows 7 การปรับความละเอียดของจอภาพ เราจำเป็นต้องเข้าไปที่ Display Properties ในหัวข้อแท็ป Settings แล้วเลือกปรับเปลี่ยนตามต้องการ แต่สำหรับ Windows 7 ง่ายกว่านั้นมาก

ขั้นตอนการปรับความละเอียดจอภาพ Windows 7

  1. คลิกขวาที่หน้า Desktop
  2. เลือกคำสั่ง Screen resolution
  3. จะหน้าจอภาพให้ปรับเปลี่ยนขนาดของจอภาพ แค่คลิกเลือกในบรรทัดข้อความ "Resoluton" และเลือกขนาดจอภาพตามต้องการ
  4. คลิกปุ่ม Apply และ OK เพื่อยืนยัน

แค่นี้เราสามารถปรับความละเอียดของจอภาพได้อย่างง่ายๆ แล้ว

Change Resoluton Windows 7

การปรับความละเอียดจอภาพ ยิ่งตัวเลขมากๆ จะทำให้ขนาดของตัวอักษรเล็กลง แต่อย่างไรก็ตามถ้าอุปกรณ์ในการแสดงผล (การ์ดจอ) ไม่รองรับกับขนาดที่กำหนดจะไม่สามารถกำหนดได้เช่นกันMenu