Mesh WiFi ตัวช่วยเพิ่มสัญญาณเน็ต

Mesh WiFi

Mesh WiFi เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความครอบคลุมและความเสถียรของสัญญาณ WiFi ภายในบ้านหรือสำนักงาน โดยการใช้ระบบเครือข่ายที่ประกอบด้วยอุปกรณ์หลายตัวที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างต่อเนื่องและไม่ต้องพึ่งพาจุดเชื่อมต่อหลักเพียงจุดเดียว (เช่น เราเตอร์ทั่วไป) 

เทคโนโลยีนี้มีความสามารถในการกระจายสัญญาณ WiFi ให้ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่และลดจุดอับสัญญาณที่มักเกิดขึ้นในบ้านที่มีหลายชั้นหรือมีผนังหนา


รายละเอียดการใช้งาน Mesh WiFi

 • WiFi Mesh Networks
  ใช้ในเครือข่าย Wi-Fi ภายในบ้านหรือสำนักงานเพื่อขยายสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น โดยอุปกรณ์แต่ละตัวในเครือข่ายจะทำงานร่วมกันเพื่อส่งต่อสัญญาณ

 • IoT (Internet of Things)
  ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT หลาย ๆ ตัวเพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • Smart Cities
  ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในเมือง เช่น กล้องวงจรปิด ไฟถนน เซนเซอร์ต่าง ๆ เพื่อสร้างระบบการจัดการเมืองที่มีความฉลาด

 • Disaster Recovery
  ใช้ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ทำให้สามารถสร้างเครือข่ายสื่อสารได้รวดเร็วและยืดหยุ่น


ข้อดีของ Mesh WiFi

 • ความครอบคลุม
  การเชื่อมต่อแบบ Mesh ช่วยให้สามารถขยายพื้นที่การเชื่อมต่อได้ง่าย
 • ความเสถียร
  การที่มีการเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์หลายตัว ทำให้หากอุปกรณ์หนึ่งมีปัญหา อุปกรณ์อื่น ๆ สามารถส่งต่อข้อมูลได้
 • ความยืดหยุ่น
  สามารถเพิ่มหรือลดอุปกรณ์ในเครือข่ายได้ง่าย
 • ลดภาระศูนย์กลาง
  ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอุปกรณ์ศูนย์กลางมากนัก ทำให้ลดความเสี่ยงที่เครือข่ายจะล่มทั้งระบบ

ข้อเสียของ Mesh WiFi

 • ค่าใช้จ่าย
  การติดตั้งและดูแลรักษาอุปกรณ์หลาย ๆ ตัวอาจมีค่าใช้จ่ายสูง เพราะต้องติดตั้งอย่างน้อย 2 ตัว
 • การจัดการเครือข่าย
  การจัดการและการตั้งค่าเครือข่ายที่มีความซับซ้อนต้องการความรู้และทักษะที่สูง
 • ประสิทธิภาพ
  การเชื่อมต่อผ่านหลาย ๆ อุปกรณ์อาจทำให้ประสิทธิภาพการส่งข้อมูลลดลงเล็กน้อย
 • ความปลอดภัย
  เนื่องจากมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัว ทำให้มีช่องโหว่ที่อาจถูกโจมตีได้มากขึ้น


เทคโนโลยี Mesh WiFi เป็นทางเลือกที่ดีในการขยายสัญญาณ และเพิ่มความเสถียรของเครือข่ายภายในบ้านและสำนักงาน แต่ก็มีข้อควรพิจารณาข้อดีและข้อเสีย เพื่อตัดสินใจในการใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการ


ขั้นตอนการติดตั้ง Mesh WiFi

1. เลือกอุปกรณ์ Mesh WiFi

 • เลือกชุดอุปกรณ์ Mesh Network ที่เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ที่ต้องการครอบคลุม โดยปกติชุดอุปกรณ์จะประกอบด้วย Mesh Router (หลัก) และ Mesh Node (เสริม)

2. การเชื่อมต่อ Mesh Router (หลัก)

 • ต่อ Mesh Router เข้ากับโมเด็มอินเทอร์เน็ตโดยใช้สาย Ethernet
 • เสียบปลั๊กไฟให้ Mesh Router และเปิดเครื่อง

3. การตั้งค่า Mesh Router (หลัก)

 • ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันที่ใช้ในการตั้งค่า Mesh Wi-Fi ตามที่ผู้ผลิตแนะนำ (เช่น Google Home สำหรับ Google Nest Wi-Fi, Linksys App สำหรับ Linksys Velop)
 • เปิดแอปพลิเคชันและทำตามคำแนะนำในการตั้งค่า Mesh Router ซึ่งจะรวมถึงการตั้งชื่อเครือข่าย (SSID) และรหัสผ่าน

4. การวางตำแหน่ง Mesh Node (เสริม)

 • วาง Mesh Node ในตำแหน่งที่ห่างจาก Mesh Router ไม่เกินระยะที่แนะนำ (เช่น ครึ่งหนึ่งของระยะทางที่ต้องการครอบคลุม)
 • เสียบปลั๊กไฟให้ Mesh Node และรอให้เชื่อมต่อกับ Mesh Router โดยอัตโนมัติ

5. การตั้งค่า Mesh Node (เสริม)

 • ใช้แอปพลิเคชันในการเพิ่ม Mesh Node เข้าสู่เครือข่าย ทำตามคำแนะนำในแอปพลิเคชัน

6. ตรวจสอบสัญญาณและการเชื่อมต่อ

 • ใช้แอปพลิเคชันในการตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi และตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเชื่อมต่อกันอย่างถูกต้อง
 • หากพบว่ามีจุดที่สัญญาณอ่อน สามารถย้ายตำแหน่งของ Mesh Node หรือเพิ่ม Node เพิ่มเติมได้


ข้อควรระวังในการติดตั้ง

 • การวางตำแหน่งอุปกรณ์
  วาง Mesh Node ในตำแหน่งที่ไม่มีสิ่งกีดขวางมากเกินไป เพื่อให้สัญญาณ Wi-Fi สามารถกระจายได้ดี

 • การเชื่อมต่อกับโมเด็ม
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mesh Router เชื่อมต่อกับโมเด็มได้อย่างถูกต้อง และมีการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง

 • การตั้งค่าเครือข่าย
  ตั้งชื่อเครือข่ายและรหัสผ่านที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต


การติดตั้ง Mesh WiFi ไม่ยากและสามารถทำได้ด้วยตัวเอง หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

นอกเหนือจาก Mesh WiFi แล้ว ยังมี Technology ที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน รวมทั้งความสามารถในการกระจายสัญญาณได้เช่นเดียวกัน อุปกรณ์ที่ว่านี้คือ  Access Point (AP) และ Repeater จะอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งในบทความต่อๆ ไป