7 ปัญหาเชื่อมต่อเน็ตไม่ได้ พร้อมแนะวิธีแก้

โลกนี้ขาดอินเตอร์เน็ตไม่ได้

Wi-Fi issues

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของคนในยุคดิจิทัล ทั้งในการทำงาน การเรียน และการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ 

ตัวอย่างเช่น ปัญหาที่เราเตอร์หรือโมเด็ม การตั้งค่าที่ผิดพลาดบนอุปกรณ์ ปัญหาจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) หรือแม้กระทั่งปัญหาที่ฮาร์ดแวร์หรือสัญญาณ Wi-Fi ที่อ่อน การระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเหล่านี้และการแก้ไขอย่างถูกต้องมีความสำคัญอย่างยิ่ง 

เพื่อให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นไปอย่างราบรื่น บทความนี้จะนำเสนอแนวทางการวิเคราะห์และวิธีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในหัวข้อต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองหรือทราบถึงขั้นตอนที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา

7 ปัญหาเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้

1. ปัญหาที่เราเตอร์ (Router)

อาการ:

 • ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi
 • อินเตอร์เน็ตช้า

วิธีแก้ไข:

 • ตรวจสอบว่าเราเตอร์เปิดอยู่และมีไฟสถานะที่ถูกต้อง
 • รีสตาร์ทเราเตอร์
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อสาย LAN
 • อัปเดตเฟิร์มแวร์ของเราเตอร์
 • รีเซ็ตเราเตอร์เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน


2. ปัญหาที่โมเด็ม (Modem)

อาการ:

 • ไฟสถานะบนโมเด็มไม่ขึ้นหรือกระพริบ

วิธีแก้ไข:

 • ตรวจสอบว่าโมเด็มเชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์หรือสายเคเบิลอย่างถูกต้อง
 • รีสตาร์ทโมเด็ม
 • ติดต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) เพื่อขอความช่วยเหลือ


3. ปัญหาที่การตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์

อาการ:

 • เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้แต่ไม่มีอินเตอร์เน็ต
 • คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้

วิธีแก้ไข:

 • ตรวจสอบการตั้งค่า Wi-Fi บนอุปกรณ์
 • ลองปิด-เปิด Wi-Fi
 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ไม่ได้อยู่ในโหมดเครื่องบิน
 • รีสตาร์ทอุปกรณ์
 • ตรวจสอบการตั้งค่า IP และ DNS
 • ลบและเพิ่มการเชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่


4. ปัญหาที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP)

อาการ:

 • ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
 • อินเตอร์เน็ตช้าหรือไม่เสถียร

วิธีแก้ไข:

 • ติดต่อ ISP เพื่อรายงานปัญหาและขอความช่วยเหลือ
 • ตรวจสอบกับ ISP ว่ามีการบำรุงรักษาหรือปัญหาทางเทคนิคหรือไม่


5. ปัญหาที่ซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการ

อาการ:

 • การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตถูกบล็อค
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi แต่ไม่มีอินเตอร์เน็ต

วิธีแก้ไข:

 • ตรวจสอบว่าไม่มีไฟร์วอลล์หรือแอนตี้ไวรัสที่บล็อคการเชื่อมต่อ
 • อัปเดตซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ
 • ใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการ


6. ปัญหาที่ฮาร์ดแวร์

อาการ:

 • อุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือสาย LAN ได้

วิธีแก้ไข:

 • ตรวจสอบว่าฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเช่นการ์ด Wi-Fi หรือพอร์ต LAN ทำงานได้ปกติ
 • ลองเปลี่ยนพอร์ต LAN หรือการ์ด Wi-Fi
 • ตรวจสอบการตั้งค่าใน BIOS/UEFI (สำหรับคอมพิวเตอร์)


7. ปัญหาที่สัญญาณ Wi-Fi

อาการ:

 • สัญญาณ Wi-Fi อ่อนหรือหายไปในบางพื้นที่ของบ้านหรือออฟฟิศ

วิธีแก้ไข:

 • ย้ายเราเตอร์ไปในตำแหน่งที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง
 • ใช้เครื่องขยายสัญญาณ Wi-Fi (Wi-Fi Extender)
 • ตรวจสอบว่าไม่มีการแทรกแซงสัญญาณจากอุปกรณ์อื่น


การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตควรเริ่มต้นจากการตรวจสอบขั้นตอนง่ายๆ ก่อน อย่างเช่น Restart Computer / Restart Router  แต่หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ ควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป