แก้ปัญหาจอฟ้า Blue Screen of Death (BSOD)

จอฟ้าหรือ Blue Screen of Death (BSOD) คืออะะไร

Bluescreen computer

เป็นข้อผิดพลาดของระบบปฏิบัติการ Windows ที่เกิดขึ้นเมื่อระบบไม่สามารถดำเนินการต่อได้อีกต่อไปเนื่องจากพบข้อผิดพลาดร้ายแรงที่ไม่สามารถกู้คืนได้ ทำให้ระบบต้องหยุดทำงานเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม

สาเหตุที่พบบ่อยของ BSOD

 • ปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์
  • ฮาร์ดแวร์ที่เสียหายหรือไม่ทำงานอย่างถูกต้อง เช่น RAM, ฮาร์ดดิสก์ หรือการ์ดจอ
 • ปัญหาเกี่ยวกับไดร์เวอร์
  • ไดร์เวอร์ที่ไม่เข้ากันกับระบบหรือมีบั๊ก
 • ปัญหาจากซอฟต์แวร์
  • โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่มีข้อผิดพลาดหรือไม่เข้ากันกับระบบปฏิบัติการ
 • ปัญหาจากมัลแวร์
  • ไวรัสหรือมัลแวร์ที่รบกวนการทำงานของระบบ


ข้อมูลที่มักแสดงบนหน้าจอเมื่อเกิด BSOD

 • Error Code: โค้ดข้อผิดพลาด เช่น "0x0000007B" ซึ่งช่วยในการระบุปัญหา
 • Error Message: ข้อความที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้น เช่น "INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE"
 • ข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: ไฟล์ระบบหรือไดร์เวอร์ที่อาจทำให้เกิดปัญหา

10 แนวทางแก้ปัญหาจอฟ้าบน Windows

1. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 • เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์แสดง BSOD ให้กดปุ่มรีสตาร์ทหรือปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ บางครั้งการรีสตาร์ทเครื่องเพียงครั้งเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจากปัญหาอาจเกิดขึ้นชั่วคราวจากการโหลดข้อมูลผิดพลาด

2. ตรวจสอบการอัปเดต Windows

 • ไปที่ Settings (การตั้งค่า) > Update & Security (อัปเดตและความปลอดภัย) > Windows Update (อัปเดต Windows)
 • คลิก Check for updates (ตรวจหาการอัปเดต) และติดตั้งการอัปเดตทั้งหมดที่มี
 • การอัปเดต Windows จะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องที่ทราบและปรับปรุงความเสถียรของระบบ

3. ตรวจสอบไดรเวอร์

 • เปิด Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์) โดยการคลิกขวาที่ปุ่ม Start และเลือก Device Manager
 • ตรวจสอบดูว่าอุปกรณ์ใดมีเครื่องหมายอัศเจรีย์สีเหลือง ซึ่งบ่งบอกถึงปัญหาของไดรเวอร์
 • คลิกขวาที่อุปกรณ์นั้นและเลือก Update driver (อัปเดตไดรเวอร์) เพื่อค้นหาและติดตั้งเวอร์ชันใหม่ล่าสุด
 • หากยังคงมีปัญหา ให้ลองดาวน์โหลดไดรเวอร์จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์และติดตั้งใหม่

4. ตรวจสอบฮาร์ดแวร์

 • ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเปิดเคส เพื่อตรวจสอบความแน่นของการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น RAM, ฮาร์ดดิสก์, การ์ดจอ
 • หากมีหลายแผง RAM ให้ลองถอดออกแล้วใส่ทีละแผงเพื่อทดสอบว่ามีแผงใดเสียหรือไม่
 • ใช้โปรแกรม MemTest86 เพื่อทดสอบ RAM และใช้โปรแกรมจากผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์เพื่อทดสอบสภาพของฮาร์ดดิสก์

5. รันการสแกน SFC และ DISM

 • เปิด Command Prompt ในโหมดผู้ดูแลระบบ (คลิกขวาที่ปุ่ม Start และเลือก Command Prompt (Admin) หรือ Windows PowerShell (Admin))
 • รันคำสั่งตามนี้:
  • sh
  • Copy code
  • sfc /scannow
  • รอให้การสแกนเสร็จสิ้นและทำตามคำแนะนำที่แสดง

 • หากคำสั่ง SFC พบปัญหาแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้รันคำสั่งต่อไปนี้:
  • sh
  • Copy code
  • DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
  • รอให้คำสั่ง DISM ทำงานเสร็จสมบูรณ์และทำการรีสตาร์ทเครื่อง

6. ตรวจสอบบันทึกข้อผิดพลาด

 • เปิด Event Viewer โดยการคลิกขวาที่ปุ่ม Start และเลือก Event Viewer
 • ไปที่ Windows Logs > System และดูบันทึกข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบในช่วงเวลาที่เกิด BSOD
 • ข้อความหรือรหัสข้อผิดพลาดในบันทึกอาจช่วยบอกถึงสาเหตุของปัญหา

7. Safe Mode

 • รีสตาร์ทเครื่องและกดปุ่ม F8 (หรือ Shift + F8 สำหรับบางรุ่น) เพื่อเข้าสู่เมนูการบูต
 • เลือก Safe Mode (โหมดปลอดภัย) เพื่อบูตเครื่องในโหมดที่โหลดเฉพาะไดรเวอร์และบริการพื้นฐาน
 • หากเครื่องทำงานปกติใน Safe Mode แสดงว่าปัญหาอาจเกิดจากไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์บางตัวที่ติดตั้งไว้

8. System Restore

 • ไปที่ Control Panel (แผงควบคุม) > System and Security (ระบบและความปลอดภัย) > System (ระบบ)
 • คลิก System Protection (การป้องกันระบบ) และเลือก System Restore (การคืนค่าระบบ)
 • เลือกจุดคืนค่าที่ระบบทำงานได้อย่างปกติและทำตามคำแนะนำเพื่อย้อนกลับการเปลี่ยนแปลง

9. Reinstall Windows
 • หากทุกวิธีข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ การติดตั้ง Windows ใหม่อาจเป็นทางเลือกสุดท้าย
 • ทำการแบ็คอัพข้อมูลสำคัญก่อน จากนั้นใช้แผ่นติดตั้งหรือ USB ที่บูตได้เพื่อติดตั้ง Windows ใหม่ตามขั้นตอนที่ Microsoft กำหนด

10. ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ควรพิจารณานำเครื่องไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพิ่มเติม หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนของผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

การแก้ไขปัญหา BSOD อาจต้องใช้เวลาหลายขั้นตอนและการทดสอบหลายครั้ง แต่ด้วยความละเอียดและการทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง คุณจะสามารถหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาได้