Ai กับสมาร์ทโฟน

สมาร์ทโฟนและ AI (Artificial Intelligence) 

Smartphone Ai

ทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายและเป็นประสบการณ์ที่เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน เราใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการสื่อสารทุกวัน และ AI ช่วยเสริมความฉลาดของเครื่องมือนี้ให้สามารถตอบคำถาม แนะนำเนื้อหาที่เข้ากับความสนใจ หรือแม้กระทั่งช่วยในการจัดการกิจกรรมที่ซับซ้อน 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การวางแผนการเดินทาง นอกจากนี้ AI ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานเพิ่มเติม เช่น ในการถ่ายภาพหรือการจัดการข้อมูลส่วนตัว ดังนั้น การใช้สมาร์ทโฟนที่มี AI เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เป็นการใช้เทคโนโลยีที่ให้ประโยชน์มากมายแก่ชีวิตของเรา

Ai บนสมาร์ทโฟนทำอะไรได้

  • ผู้ช่วยเสมือน: สมาร์ทโฟนมี AI เช่น Siri และ Apple Intelligence ของค่าย Apple หรือ Google Assistant ของ Android  รวมทั้ง Samsung Ai ที่ช่วยตอบคำถาม แปลภาษาแบบเรียลไทม์ จัดการตารางเวลา และทำงานต่างๆ ให้ง่ายและสะดวกขึ้นสำหรับผู้ใช้งาน
  • การถ่ายภาพ: แอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปบนสมาร์ทโฟนใช้ AI เพื่อปรับปรุงคุณภาพภาพ และถ่ายภาพที่สวยงามมากยิ่งขึ้นโดยอัตโนมัติ
  • การแนะนำและการปรับตัว: สมาร์ทโฟนสามารถใช้ AI เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้ และแนะนำเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับความสนใจของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ: โดย AI ช่วยให้การใช้งานของสมาร์ทโฟนมีประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการปรับปรุงจากประสบการณ์และข้อมูลที่ได้รับ

การประยุกต์ AI ในสมาร์ทโฟนทำให้เทคโนโลยีนี้ก้าวไปข้างหน้าและเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากค่ายสมาร์ทโฟน หันมาพัฒนา Ai บนสมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่อง

คุณทราบหรือไม่ว่า Samsung เป็นค่ายมือถืออันดับต้นๆ ที่มีการพัฒนาและเปิดตัวการใช้ Ai แบบเต็มตัว ในรุ่น "Samsung Galaxy S24" เปิดตัวเมื่อ 17 มกราคม 2567 โดยใช้คำว่า "Galaxy Ai" 


สรุปข้อดีข้อเสียของการใช้งาน Ai

ข้อดีเกี่ยวกับ Ai

  • ความสะดวกสบาย: AI ช่วยในการทำงานต่างๆ ที่ต้องการความฉลาดเช่น การตอบคำถาม, จัดการตารางเวลา, และค้นหาข้อมูล ทำให้ชีวิตประจำวันสะดวกและไม่ยุ่งยาก
  • ประสิทธิภาพ: AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น การปรับปรุงคุณภาพภาพถ่าย, การจัดการข้อมูลส่วนตัว, และการนำทาง
  • การปรับปรุง: AI สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์และปรับปรุงการทำงานได้ตามเวลา เพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพของการใช้งาน

ข้อเสียเกี่ยวกับ Ai

  • ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว: การใช้ AI บนสมาร์ทโฟนอาจทำให้มีความเสี่ยงทางความเป็นส่วนตัว เนื่องจากต้องมีการส่งข้อมูลส่วนตัวไปยังเซิร์ฟเวอร์ AI หรือบริการอื่นๆ ที่อาจเก็บข้อมูลนั้นไว้
  • ข้อบกพร่องของเทคโนโลยี: AI อาจมีข้อบกพร่องในการตอบคำถามหรือการทำงานบางอย่างได้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ประสบปัญหาบ้าง
  • การพัฒนาและการปรับใช้: การใช้งาน AI บนสมาร์ทโฟนอาจมีความซับซ้อนในการพัฒนาและการปรับใช้ ทำให้ต้องใช้เวลาและความพยายามในการเรียนรู้การใช้งานให้เข้าใจมากขึ้น
ข้อคิด: การใช้ AI มีข้อดีมากมายเช่นช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของสมาร์ทโฟน แต่ต้องระวังความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวและความเป็นไปได้ในข้อผิดพลาดของการทำงานของ AI ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้