อีกหนึ่งเครื่องมือดีๆ ใน Windows 7 สำหรับ Admin

นอกเหนือจากเครื่องมือในการตรวจสอบโปรแกรมที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันเพื่อจัดการโปรแกรมที่ต้างด้วยโปรแกรม Windows Task Manager แล้ว สำหรับ Windows 7 มีเครื่องมือใหม่ที่น่าใช้งานมากๆ นั้่นคือ Resource Monitor ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเผ้ามองและตรวจสอบการทำงานของคอมพิวเตอร์ของเรา ไม่ว่าจะเป็น การทำงานของ CPU, Memory, Hard disk รวมทั้ง Network ซึ่งตัวโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดค่อนข้างมาก ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่มีประโยชน์มากๆ ในการตรวจสอบคอมฯ

หน้าตาของ Resource Monitor

Resource Monitor Windows 7

ประกอบด้วยแท็ปต่างๆ 5 แท็ป

  1. Overview - แสดงรายละเอียดภาพรวมของหัวข้อย่อยๆ ด้านล่าง
  2. CPU - แสดงรายละเอียดการใช้งานของ ซีพียู ในขณะนั้น
  3. Memory - แสดงรายละเอียดการใช้งานของ memory ในขณะนั้น
  4. Disk - แสดงรายละเอียดคงเหลือของดิสก์
  5. Network - แสดงรายละเอียดการใช้งานของ network

แต่ละแท็๋ปก็มีหัวข้อแสดงรายละเอียดแยกย่อยออกไปด้วย เรียกว่าเป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับ admin ที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์อย่างมาก


Menu