อีกหนึ่งเครื่องมือใหม่ใน Windows 7


Magnifier หรือ แว่นขยาย คือคำสั่งใหม่ใน Windows 7 ที่น่าใจงานอีกตัวหนึ่ง ชื่อก็บอกแล้ว่าเป็นแว่นขยาย ดังนั้น ความสามารถก็คือ สามารถขยายข้อความ หรือ รูปภาพที่แสดงบนหน้าจอ Windows 7 สามารถเลือกำลังขายได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ อยากรู้ว่าทำได้ดีขนาดไหน ต้องทดลองครับ

วิธีเรียกใช้คำสั่ง Magnifier

Magnifier Windows 7

  1. คลิกปุ่ม Start
  2. คลิกคำสั่ง Magnifier
  3. จะพบหน้าต่างเล็กๆ พร้อมแสดงตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่ขยาย
  4. เลื่อนเม้าส์ไปตำแหน่งที่ต้องการขยาย
  5. กด + เพื่อเพิ่มกำลังขยาย กด - เพื่อลดกำลังขยาย
  6. ยกเลิก Magnifier ให้คลิกที่รูปภาพ แว่นขยาย และคลิก x เพื่อปิดคำสั่งอีกครั้ง (ขณะใช้งาน หน้าต่างของคำสั่งจะเปลี่ยนเป็นรูป แว่นขยาย)

Menu