การพิมพ์งานในระบบปฏิบัติการ Windows

เวลาคุณสั่งพิมพ์งานไม่ว่าจะสั่งผ่านโปรแกรมใดๆ ก็ตาม เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel เป็นต้น คุณทราบหรือไม่ว่า ทุกครั้งที่สั่งพิมพ์ผิด เราสามารถสั่งยกเลิกได้ ถ้าข้อมูลนั้นๆ ยังไม่พิมพ์ออกมาทางหน้ากระดาษ ข้อมูลที่ถูกสั่งพิมพ์ จะถูกส่งเจ้าเครืื่องพิมพ์ และนำมาประมวลผลบนเครื่องพิมพ์ก่อนสั่งพิมพ์ออกมาจริงๆ

ข้อมูลที่กำลังถูกประมวลผล จะถูกแสดงในหน้าต่างของเครื่องพิมพ์ ซึ่งเราเรียกว่า Print Queue นั่นเอง

การยกเลิกการสั่งพิมพ์จาก Print Queue

Print Queue Windows 7

  1. คลิกที่ไอคอน เครื่องพิมพ์ บน Taskbar
  2. ถ้าไม่พบ ให้คลิกที่ปุ่ม Start เลือกคำสั่ง Device & Printers
  3. เลือก Printer ที่เราใช้งาน
  4. จะพบหน้าต่างงานที่เราสั่งพิมพ์ค้างอยู่
  5. คลิกเลือกที่ต้องการยกเลิก จากนั้นกดปุ่ม Delete และกดปุ่ม enter

ทิปเพิ่มเติม การยกเลิกงานพิมพ์

เราสามารถยกเลิกพร้อมกับทั้งหมดได้ เพียงคลิกที่เมนู Printer คลิกเลือก Cancel All Documents


Menu