การกำหนดโปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ของ Windows

คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่า เวลาเราเปิดไฟล์ประเภทรูปภาพ บางครั้งโปรแกรมก็เปิดด้วย Microsoft Picture Manager บางครั้งก็เปิดด้วยโปรแกรม ACDSee แถมไปเปิดที่คอมพิวเตอร์ที่สำนักงาน ก็เปิดด้วยโปรแกรมอื่นๆ อีก ไม่เห็นจะเหมือนกันเลย ปัญหานี้เกิดจากอะไร

สาเหตหลักที่ทำให้การเปิดไฟล์รูปภาพ (รวมทั้งไฟล์อื่นๆ) ด้วยโปรแกรมที่แตกต่างกัน

สาเหตมาจากการติดตั้งโปรแกรมที่มีความสามารถในการทำงานคล้ายกัน เช่น เวลาเราติดตั้งโปรแกรม ACDSee ที่ใช้สำหรับการดูและแก้ไขรูปภาพ ระหว่างการติดตั้ง โปรแกรมอาจมีหน้าต่างถามว่า จะให้โปรแกรมเปิดไฟล์จากไฟล์นามสกุลรูปภาพต่างๆ ด้วยหรือไม่ (File Associate) ถ้าเรายืนยัน เวลาเราดับเบิลคลิกที่รูปภาพในครั้งต่อไป โปรแกรม ACDSee ก็จะถูกเปิดอัตโนมัติด้วย

วิธีกำหนดโปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์


Set File Associations Windows 7

  1. คลิกเข้าไปที่ Control Panel
  2. คลิกเลือก Default Program (ถ้าไม่พบ ให้ปรับแต่งมุมมองเป็น View by Large Icons
  3. คลิกเลือกหัวข้อ Associate a file..
  4. คลิกเลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการ เช่น .JPG เป็นต้น
  5. คลิกปุ่ม Change program
  6. เลือกโปรแกรมที่ต้องการ
  7. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

สำหรับไฟล์ประเภทอื่่นๆ ก็สามารถทำตามขั้นตอนดังกล่างข้างต้นได้เหมือนกัน


Menu