คุณรู้จัก Library ใน Windows 7 หรือยัง?

Library ถ้าแปลตรงตัวก็คือห้องสมุด แต่สำหรับ Windows 7 ก็มีความหมายหลักเดียวกัน คือ เป็นที่เก็บข้อมูลหรือไฟล์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจัดเก็บไฟล์ที่กระจัดกระจายให้รวมอยู่ในที่เดี่ยวกัน เราสามารถจัดแบ่งหมวดหมูของข้อมูลเป็นประเภทต่างๆ ได้ด้วย

Library ใน Windows 7

มีลักษณะเป็นโฟลเดอร์จำลองขึ้นมา เพื่อให้เราสามารถเลือกโฟลเดอร์ต่างๆ เข้ามาเก็บรวมไว้ใน Library เดียวกันได้ ซึ่งสามารถรวมเอาโฟลเดอร์ที่อยู่ในระบบเครือข่ายได้อีกด้วย คล้ายๆกับการสร้าง Short Cut โลเดอร์นั่นเอง

Library Windows 7

การสร้าง Library

  1. เข้าไปที่ Library หรือกดปุ่ม Windows+E จะแสดง Library แสดงที่คอลัมภ์ด้านซ้ายมือ
  2. คลิกปุ่ม New Library
  3. พิมพ์ชื่อ Library ใหม่ตามต้องการ
  4. กดปุ่ม Enter

* ส่วนการลบ Library เพียงแค่คลิกขวาที่ด้านบนของ Library ที่ต้องการลบ เลือกคำสั่งา Delete

การนำโฟลเดอร์อื่นๆ มาเก็บไว้ใน Library

 

  1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการนำไปเก็บไว้ใน Library
  2. เลือก Include in Library
  3. เลือก Library ที่ต้องการ

Menu