คุณรู้จัก Address Bar ใน Windows 7 หรือยัง

โดยปกติแล้ว Address Bar จะเห็นในโปรแกรม Internet Explorer เพื่อใช้สำหรับพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์ เพื่อการเข้าถึงเว็บนั้นๆ และอยากที่หลายๆ คนอาจทราบ ตัวโปรแกรม Windows ได้รวมความสามารถของ Internet Explorer เข้าเป็นหนึ่งเดียวกับ Windows ทำให้เราสามารถค้นหาข้อความบนเว็บได้จาก Windows (แทนที่จะต้องเข้าโปรแกรม Internet Explorer ก่อน)

เพิ่มความเร็วในการทำงานด้วยคำสั่ง Address


Add Address Bar Windows 7

  1. ใน Windows 7 โดยคลิกขวาที่ Taskbar ด้านล่าง
  2. เลือก คำสั่ง Toolbars
  3. คลิกเลือกหัวข้อ Address เพื่อแสดง Address Bar ที่ด้านล่าง

จากนั้นเราสามารถพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์ได้ทันที เพื่อการเข้าถึงเว็บนั้นๆ หรือ พิมพ์คำสั่งต่างๆ แทนคำสั่ง RUN ใน Windows ได้เช่น คำสั่ง CMD, คำสั่ง MSCONFIG เป็นต้น


Menu