แก้ปัญหาติดตั้ง Service Pack ใน Windows 7Service Pack คือชุดอัพเกรดของโปรแกรม ดังนั้น Service Pack จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากที่เราผู้ใช้งาน Windows จะต้องเข้าใจและทำการอัพเกรด ดังนั้น สำหรับผู้ที่กำลังติดตั้้ง Windows 7 Service Pack อยู่ แต่ถ้าไม่สามารถติดตั้งได้ ซึ่งจะมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ไม่สามารถติดตั้งโดย โดยจะมีคำว่า การติดตั้งไม่สำเร็จ คุณจะต้องการทางแก้ไขโดยด่วน

ปัญหานี้ มาจากสาเหตุ 2 ประการ ใครรู้บ้างเอ่ย..

ปัญหาที่ทำให้ Windows 7 ติดตั้ง Service Pack ไม่ได้

  1. Windows Servicing Store ไม่ตรงกัน
  2. ปัญหามาจากโปรแกรมแอนตี้ไวรัสและสปายแวร์

ปัญหาแรก Windows Servicing Store ไม่ตรงกัน

แนะนำให้ download เครื่องมือเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงระบบ เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบไฟล์ที่จำเป็นและสำคัญของ Windows ซึ่งอาจเกิดความเสียหายจนทำให้ไม่สามารถอัพเกรด Service Pack ได้ ดังนั้น แนะนำให้ download โปรแกรมและติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบนี้ก่อน

สามารถคลิกที่นี :: เครื่องมือเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงระบบ ::
มาจากภาษาอังกฤษคำว่า System Update Readiness Tool

ทดสอบอีกครั้ง โดยการติดตั้ง Service Pack ใหม่

แต่แนะนำให้ปิดโปรแกรมอื่นๆ ก่อนเสมอ โดยเฉพาะให้ปิดโปรแกรมแอนตี้ไวรัสและสปายแวร์ ชั่วคราวก่อนติดตั้ง และหลังติดตั้ง Windows 7 Service Pack สมบูรณ์แล้ว อย่าลืม เปิดโปรแกรมแอนตี้ไวรัสและสปายแวร์ด้วยครับ สำคัญมาก !


Menu