ทำความรู้จักพิกัดของโลกเรา

พิกัดคืออะไร พิกัดคือค่าตัวเลขที่ใช้สำหรับบอกตำแหน่งที่เราอยู่ ณ ที่นี้ เรากำลังต้องการหาค่าพิกัดสองตำแหน่งเพื่อบอกว่าที่เราอยู่ปัจจุบันนี้อยู่ในตำแหน่งพิกัดอะไร ซึ่งจะประกอบด้วยค่า ละติจูดและลองจิจูด ซึ่งเราสามารถนำค่าพิกัดไปใช้สำหรับเครื่อง GPS ได้ด้วย ทำให้เราสามารถบอกคนที่เรารู้จัก หรือลูกค้าของเราได้ว่า จะมาถึงได้อย่างไร ประมาณว่าบอก เส้นทางแผนที่ นั่นเอง

ค่าพิกัดอาจใช้สำหรับการวัดค่าระดับความสูง หรือที่เรียกว่า อัลติจูด ได้ด้วย

ทิปใช้ Google Maps ในการตรวจสอบค่าพิกัด

Google Maps

  1. เปิดเข้าเว็บ Google Maps หรือ maps.google.com
  2. พิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการตรวจสอบ เช่น chatrium hotel riverside bankgok เป็นต้น (ชื่อโรงแรมชาเทรียม)
  3. กดปุ่ม enter หรือคลิกปุ่ม search
  4. จะเห็นหมุดสีแดง เกิดขึ้นหลายแห่ง (ปกติอาจมีหมุดเดียว)
  5. เลือกวางเม้าส์ เหนือหมุดและดูชื่อว่าตรงหรือเปล่า
  6. วางเม้าส์เหนือหมุดที่เราต้องการ จากนั้นให้คลิกขวา และเลือกเมนูที่ชื่อว่า What's here? ถ้าเป็นภาษาไทยจะชื่อว่า นี่อะไร?
  7. จะพบตัวเลขที่แสดงค่า ละติจูด ลองจิจูด หมายเลข 13.718207,100.508709

ค่านี้สามารถนำไปใช้กับ เครื่อง GPS ได้เลย เพียงแค่บอกหมายเลขดังกล่าวข้างต้น เท่านั้น

?


Menu