ค้นหารูปภาพใน Google

สำหรับผู้ที่นิยมชมชอบการค้นหารูปภาพ หรือ Image ค้นจะได้หน้าตาที่มีความน่าสนใจมากขึ้น เพียงแค่พิมพ์คำที่ต้องการ Google ก็จะแสดงภาพที่เราต้องการค้นหาให้แล้ว จากนั้น แค่วางเม้าส์เหนือรูปภาพ ก็จะเห็นภาพใหญ่แสดงขึ้นมาให้เห็น

แต่ถ้าคุณดับเบิลคลิกที่ภาพ Google จะพาคุณไปยังเว็บไซต์เจ้าของรูปภาพแทน


ใกล้เคียง หรือ Similar

Similar Google Images

ถ้าเราสังเกตุดีๆ จะเห็นว่า หลังจากวางเม้าส์เหนือภาพ และมีภาพขนาดใหญ่ขึ้น แสดงให้เห็น จะเห็นคำว่า "ใกล้เคียง" ถ้าคุณค้นหาในภาคภาษาอังกฤษ จะเห็นคำว่า "Similar" ซึ่งมีความหมายว่าใกล้เคียง หรือคล้ายกันนั่่นเอง? ในความหมายที่แท้จริง Google จะมีการเก็บรายละเอียดของภาพ เช่น ถ้าเป็นภาพต้นไม้ เวลาเลือก "ใกล้เคียง" Google ก็จะแสดงภาพอื่นๆ ที่เป็นต้นไม้ที่คล้ายๆ กันให้ ทำให้เราสะดวกในการค้นหาที่เร็วขึ้น


Menu