ค้นหาแบบละเอียดด้วย BlueLean

สำหรับการค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine อย่าง Google แล้ว เราสามารถ เพิ่มรายละเอียดในการค้นหาได้อีก ด้วยการใส่เครื่องหมาย +, - , OR เพื่อกั้นหลางระหว่างคำที่ต้องการค้นหา ซึ่งวิธีการนี้ เราเรียกว่า บลูลีน (Bluelean) โดยมีเครื่องหมายที่สามารถใช้งานได้ ดังนี้


ตัวอย่างเครื่องหมายบลูลีน

  • เครื่องหมาย + หมายถึง และ
  • เครื่องหมาย?- หมายถึง ไม่
  • เครื่องหมาย OR หมายถึง หรือ

ตัวอย่างการใช้เครื่องหมายเพื่อระบุรายละเอียด

ค้นหาคำว่า เพชร และต้องการให้แสดงเฉพาะ สีชมพู เวลาพิมพ์ในช่อง ค้นหา ให้พิมพ์ดังนี้

  • เพชร +สีชมพู

ผลลัพธ์ที่ได้จากกูเกิล จะหาข้อความ เพชรสีชมพู เท่านั้น สีขาว จะไม่แสดงให้เห็น


นอกจากนี้ การค้นหาที่ดี ควรค้นหาแบบเฉพาะจงเจาะ เช่น ถ้าต้องการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ ก็ควรระบุด้วยว่า ต้องการซื้อแบบตั้งโต๊ะ หรือแบบกระเป๋าหิ้ว เป็นต้น


Menu