บวกเลขได้โดยไม่ใช้เครื่องคิดเลข

ไม่ต้องไปหาเครื่องคิดเลขที่ไหน แถมไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม เราก็สามารถใช้ Google เป็นเครื่องคิดเลขได้แล้ว เรื่องจริง ที่สามารถพิสูจน์ได้ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง


วิธีใช้ Google แทนเครื่องคิดเลข

Google Calculator

  1. เปิดเว็บเข้า Google.com หรือ Google.co.th
  2. พิมพ์ค่าที่ต้องการคำนวณ เช่น 12500 * 26 / 10 เป็นต้น
  3. กดปุ่ม ค้นหาด้วย Google
  4. ดูผลลัพธ์ที่ได้

ทิปเพิ่มเติม การบวกเลข

เวลาบวกเลขและมีการใช้ทั้ง บวก ลบ คูณ หาร ระวังให้ดี ระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป จะคำนวณตามขั้นตอนดังนี้ เริ่มต้นด้วยการ คูณ ก่อน จากนั้นจึงทำเครื่องหมาย หาร และบวก ลบ ตามลำดับ ดังนั้น ถ้าเราต้องการให้มีการ บวกก่อน คูณ ให้เราใส่เครื่องหมายวงเล็บเข้าไปก่อน เช่น (1500 + 12) -25 * 10 / 9 เป็นต้น ผลลัพธ์ที่ได้จะได้ผิดเพี้ยน


Menu