อยากรู้ความหมายของคำ

เปิด Dictionary ก็อาจไม่สามารถค้นหาความหมายได้ละเอียดพอ สำหรับผู้ที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ หรือเก่งอยู่แล้ว แต่บางครั้งก็ไม่สามารถเข้าใจความหมายในเชิงเทคนิคได้ วันนี้จะมาแนะนำวิธีการค้นหาความหมายของคำต่างๆ ที่อยู่ในโลกใบนี้ว่า เขามีคำอธิบายไว้อย่างไร แต่เท่าที่ทดสอบจะได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างชัดเจน แต่เป็นภาษาอังกฤษ น่ะครับ

วิธีการค้นหาความหมายของคำใน Google

  1. เข้าไปยังเว็บไซต์ Google
  2. พิมพ์คำว่า define: ตามด้วยคำที่ต้องการรู้ความหมาย

    ตัวอย่างการค้นหาความหมายของ คำว่า "Flash Drive"

    define:Flash Drive

  3. จะได้ผลลัพธ์จากเว็บต่างๆ โดยเฉพาะเว็บ Wiki

?

แค่นี้ก็เชื่อว่า จะสามารถค้นหาความหมายได้รวดเร็ว โดยเฉพาะกับน้องๆ นิสิต นักศึกษา ที่จะเป็นที่ถูกใจมากเป็นพิเศษ


Menu