สร้างแบบฟอร์มสอบถามอีกรูปแบบหนึ่ง

อีกหนึ่งรูปแบบของการสร้างแบบฟอร์มจากภาษา HTML อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการให้มีการโต้ตอบกลับมาทางอีเมลของเราได้ จะต้องมีการกำลังคำสั่งเพิ่มเติมในแบบฟอร์มนั้นๆ ซึ่งภาษาที่เราพูดถึงนั้นคือ CGI Scripts ปกติแล้ว หลายๆ Web Hosting มักมีการให้บริการฟรีกับเว็บไซต์ทั่วๆ ไปตัวอย่างการสร้างฟอร์ม ตอนที่ 2

<HTML>
<HEAD>

<TITLE> โปรแกรมแรกของดิฉัน </TITLE>

</HEAD>
<BODY>

<h2>เลือกบริษัทผู้ผลิตซอร์ฟแวร์ที่ชอบที่สุด</h2>
<from>
<input type = "radio"
name = "software" value = "a" checked>Adobe
<input type = "radio" name = "software" value = "m">Microsoft
<input type = "radio" name = "software" value = "d">Macromedia
</from>


</BODY>
</HTML>

หมายเหตุ :- ตัวหนังสือสีแดง คือคำสั่งในภาษา HTML

 

html lesson form 2

รายละเอียดความหมายของแต่ละคำสั่ง

  • <form> </form>
    ความหมาย : - คำสั่งเริ่มต้นและปิดท้ายในการกำหนดว่าเป็น Form
  • <input type = "radio">
    ความหมาย : - คำสั่งในการสร้างฟอร์ม ลักษณะเป็น ปุ่ม radio เราสามารถเปลี่ยนฟอร์มให้เป็นลักษณะอย่างอื่นได้ เช่น checkbox จะได้รูปสี่เหลี่ยมแทน
  • checked
    ความหมาย : - คำสั่งให้เลือกตัวเลือกอัตโนมัติ เป็นค่าเริ่มต้น

 


Menu