สร้างแบบฟอร์มสอบถาม

อีกหนึ่งคำสั่งที่น่าสนใจมากอย่างหนึ่งสำหรับการสร้าง web คือการสร้างฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น โพล, ใบสั่งซื้อสินค้า, แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก เป็นต้น การสร้างแบบฟอร์ม จะเข้าข่ายลักษณะสื่อสาร 2 ทาง หมายถึง เราสร้างฟอร์มให้ผู้มาเยือนกรอก จากนั้นฟอร์มจะถูกส่งกลับมายังเราตัวอย่างการสร้างฟอร์ม ตอนที่ 1

<HTML>
<HEAD>

<TITLE> โปรแกรมแรกของดิฉัน </TITLE>

</HEAD>
<BODY>

<h2> กรุณาบันทึกคำแนะนำที่นี่ </h2>
<from>
<textarea name =
"comment" rows = "5" cols = "50"> Your Comments
</textarea>
</from>


</BODY>
</HTML>

หมายเหตุ :- ตัวหนังสือสีแดง คือคำสั่งในภาษา HTML 

 

html lesson add form

รายละเอียดความหมายของแต่ละคำสั่ง

  • <form> </form>
    ความหมาย : - คำสั่งเริ่มต้นและปิดท้ายในการกำหนดว่าเป็น Form
  • <textarea name> </textarea>
    ความหมาย : - คำสั่งในการสร้างฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูล สามารถกำหนดจำนวนบรรทัด (rows) จำนวนคอลัมภ์ (cols) ดูตัวอย่างประกอบด้านบน
  • <h2> </h2>
    ความหมาย : - คำสั่งนี้ไม่เกี่ยวกับการสร้างฟอร์ม แต่เป็นคำสั่งในการแสดงตัวอักษรที่เกี่ยวกับหัวเรื่อง (เพื่อเน้นข้อความ) เราสามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ h1,h2,h3.. h6 (h1 จะมีขนาดใหญ่สุด และ h6 ขนาดเล็กสุด)Menu