Categories

วิธีเปลี่ยนเมนูไทย เป็นอังกฤษใน Firefox

 

คุณใช็โปรแกรมท่องเน็ตของ Firefox หรือเปล่า

สำหรับผู้ใช้งาน Firefox บางคนอาจมีความรู้สึกเหมือนผมว่า อยากจะได้เมนูการใช้งานเ็ป็นภาษาอังกฤษ เหตุผลอาจมาจากคุ้นเคยการใช้งานมาจาก Internet Explorer ก็เป็นได้ แต่ถ้าเราดาวน์โหลด Firefox มาโปรแกรมจะตรวจสอบพบว่าเราอยู่ในประเทศไทย Firefox ก็จะติดตั้งเมนูเป็นภาษาไทยให้อัตโนมัติ แต่ถ้าไม่ต้องการละก็ จะทำอย่างไร

ง่ายๆ ในการเปลี่ยนเมนู Firefox เป็นภาษาอังกฤษ

เพียงแค่คุณดาวน์โหลด Firefox เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

  • สนใจต้องการเปลี่ยนเมนู Firefox เป็นภาษาอังกฤษ ให้คลิกที่ http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html

สำหรับลิงค์ข้างต้น สามารถดาวน์โหลด Firefox ภาษาอื่นๆ ได้อีกด้วย ถาคุณคิดว่าอาจออกก็ลองเลือกภาษาที่คุณต้องการได้เลยครับ เลือกได้มากว่า 70 ภาษาเลยทีเดียว และรองรับระบบปฏิบัติการได้ทั้ง Windows OS, Mac OS และ Linux


5 รายการล่าสุดที่มีการแจ้งหาย/ถูกขโมย - สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมหรือแจ้งหาย/ถูกขโมยได้ที่ BlockSerial.com

Serial Number ประเภท ยี่ห้อ หาย/ถูกขโมย เมื่อวันที่
  359906050959852   Mobile Phone   Samsung หาย 27-Jun-14
  357777052131622   Mobile Phone   Samsung ถูกขโมย 26-Jun-14
  DNVHT0T8DTD2   Mobile Phone   Apple / iPhone ถูกขโมย 26-Jun-14
  357446048650661   Mobile Phone   i-mobile ถูกขโมย 25-Jun-14
  C02HG67JDV7L   Notebook/ Netbook   Apple / Mc ถูกขโมย 22-Jun-14