Categories

วิธีเปลี่ยนเมนูไทย เป็นอังกฤษใน Firefox

 

คุณใช็โปรแกรมท่องเน็ตของ Firefox หรือเปล่า

สำหรับผู้ใช้งาน Firefox บางคนอาจมีความรู้สึกเหมือนผมว่า อยากจะได้เมนูการใช้งานเ็ป็นภาษาอังกฤษ เหตุผลอาจมาจากคุ้นเคยการใช้งานมาจาก Internet Explorer ก็เป็นได้ แต่ถ้าเราดาวน์โหลด Firefox มาโปรแกรมจะตรวจสอบพบว่าเราอยู่ในประเทศไทย Firefox ก็จะติดตั้งเมนูเป็นภาษาไทยให้อัตโนมัติ แต่ถ้าไม่ต้องการละก็ จะทำอย่างไร

ง่ายๆ ในการเปลี่ยนเมนู Firefox เป็นภาษาอังกฤษ

เพียงแค่คุณดาวน์โหลด Firefox เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

  • สนใจต้องการเปลี่ยนเมนู Firefox เป็นภาษาอังกฤษ ให้คลิกที่ http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html

สำหรับลิงค์ข้างต้น สามารถดาวน์โหลด Firefox ภาษาอื่นๆ ได้อีกด้วย ถาคุณคิดว่าอาจออกก็ลองเลือกภาษาที่คุณต้องการได้เลยครับ เลือกได้มากว่า 70 ภาษาเลยทีเดียว และรองรับระบบปฏิบัติการได้ทั้ง Windows OS, Mac OS และ Linux


5 รายการล่าสุดที่มีการแจ้งหาย/ถูกขโมย - สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมหรือแจ้งหาย/ถูกขโมยได้ที่ BlockSerial.com

Serial Number ประเภท ยี่ห้อ หาย/ถูกขโมย เมื่อวันที่
357504050832088/01   Mobile Phone   Samsung ถูกขโมย 12-Apr-14
QB05440901   Notebook/ Netbook   Lenovo / IBM หาย 10-Apr-14
352613/06/078311/9   Mobile Phone   Samsung หาย 07-Apr-14
CBRVKW1   Notebook/ Netbook   Dell ถูกขโมย 06-Apr-14
DBOKCT304597   Mobile Phone   Asus หาย 05-Apr-14