Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

โฆษณา Jobs

บริษัทฯ อยู่ในเครือธุรกิจ Software สำหรับโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่เปิดมานานกว่า 20 ปี มีลูกค้าทั้งในและต่างปะรเทศ กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรตามนี้
 

 

10 Functions ของ Excel ที่ใช้ในการคำนวณ

คนส่วนมากที่ใช้คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าใช้ทำงาน หรือใช้ในการเรียน หนีไม่พ้นที่ต้องใช้โปรแกรมตาราง (spreadsheets) อย่าง Excel ที่ไม่ว่าจะ version ไหน ๆ ก็มาพร้อมกับความฉลาด และอรรถประโยชน์จริง ๆ แต่ก็มีเพียงคนส่วนน้อยเท่านั้น ที่พอจะรู้จักการนำเอาความสามารถของ Excel มาประยุกต์ใช้ได้มากกว่าเพียงแค่ตารางข้อมูลที่มีเพียงการ บวก ลบ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็แต่งเติมสีสรร ปรับหน้าตาไปตามความถนัดของแต่ละคนเท่านั้นเอง

แต่ในความเป็นจริงแล้ว Excel ก็เปรียบเสมือนภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง ที่สามารถเข้าไปจัดการในระดับฐานข้อมูล มีการประมวลผลที่สลับซับซ้อน  และแสดงผลลัพธ์ออกมาได้อย่างสวยงาม ยิ่งไปกว่านั้น Excel ยังถูกออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (user interface) เพื่อให้ผู้ใช้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ก็สามารถใช้งานได้ด้วยคำสั่งผ่านปุ่ม/เมนูคำสั่งอย่างเรียบง่าย ไปจนถึงการนำ function มาใช้ในการประเมินผล และการเขียน macro บันทึกคำสั่งไว้ได้ตามความสามารถของผู้ใช้ได้อย่างแทบไม่มีขีดจำกัดเลยทีเดียว

หมวดนี้ขอเริ่มต้นด้วยการแนะนำ 10 functions ของ Excel ที่ใช้ในการคำนวณก่อนครับ

User Rating:  / 1

ก่อนที่เราจะนำคำสั่งของ Excel ที่ใช้ในการคำนวณใด ๆ นั้น เราจะต้องรู้จักการใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์เสียก่อน เพื่อเป็นพื้นฐาน และหัวใจสำคัญในการที่เราจะนำไปใช้ได้ เช่นเครื่องหมาย บวก, ลบ, คูณ, หาร รวมถึงเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ได้แก่ มากกว่า, น้อยกว่า และเท่ากับ เป็นต้น ดังที่จะแสดงตามตัวอย่างข้างล่างนี้

Read more...

User Rating:  / 1

rounddown()

ใช้ปัดเศษทศนิยม แบบกำหนดตำแหน่งของทศนิยมที่ต้องการ เช่นปัดให้เหลือทศนิยม 2 ตำแหน่ง หรือแม้แต่ให้เหลือจำนวนเต็มได้ตามต้องการ
การใช้ roundup() เหมือนกับ round() เพียงแต่ roundup() เป็นการปัดเศษลง โดยไม่คำนึงว่าเป็นเศษเท่าไร

 

การปัดเศษทศนิยมโดย rounddown() นี้ เป็นการปัดลงทั้งหมด 

Read more...

User Rating:  / 2

round()

ใช้ปัดเศษทศนิยม แบบกำหนดตำแหน่งของทศนิยมที่ต้องการ เช่นปัดให้เหลือทศนิยม 2 ตำแหน่ง หรือแม้แต่ให้เหลือจำนวนเต็มได้ตามต้องการ

 

Read more...

User Rating:  / 0

trunc()

ใช้ปัดเศษทศนิยมทิ้ง โดยไม่คำนึงว่าเศษทศนิยมมีกี่ตำแหน่ง เกินกว่าครึ่งหนึ่งหรือไม่ สรุปคือ ปัดเศษทศนิยมทิ้งไปเลย
trunc() ต่างกับ int() ตรงที่ trunc() สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้ตัดทศนิยมทิ้งที่ตำแหน่งไหนได้

 

Read more...

User Rating:  / 0

int()

ใช้ปัดเศษทศนิยมทิ้ง โดยไม่คำนึงว่าเศษทศนิยมมีกี่ตำแหน่ง เกินกว่าครึ่งหนึ่งหรือไม่ สรุปคือ ปัดเศษทศนิยมทิ้งไปเลย

 

Read more...

User Rating:  / 0

floor()

ใช้ในการนำเลขจำนวนที่ได้ มาปรับเป็นจำนวนใหม่ตามเงื่อนไขที่กำหนด นิยมใช้ในการปรับค่าตัวเลขให้ลงท้ายด้วยเลขศูนย์ เช่นหลักร้อย หลักพัน เป็นต้น ดังตัวอย่างนี้ เป็นการปรับงบค่าใช้จ่ายของแผนกต่าง ๆ ที่อาจเป็นยอดจริงของปีที่ผ่านมา เพื่อให้สะดวกในการทำงบประมาณ จึงต้องมีการปรับจำนวน ดัง 3 ตัวอย่าง ที่ปรับในหลัก 1000, 5000 และ 10000

 

Read more...

User Rating:  / 0

countif()

ใช้นับจำนวนข้อมูลในตาราง ที่มีข้อมูลตรงตามที่กำหนด เช่น ต้องการให้นับจำนวนพนักงานแยกตามเพศ, นับจำนวนพนักงานที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

Read more...

User Rating:  / 0

roundup()

ใช้ปัดเศษทศนิยม แบบกำหนดตำแหน่งของทศนิยมที่ต้องการ เช่นปัดให้เหลือทศนิยม 2 ตำแหน่ง หรือแม้แต่ให้เหลือจำนวนเต็มได้ตามต้องการ
การใช้ roundup() เหมือนกับ round() เพียงแต่ roundup() เป็นการปัดเศษขึ้น โดยไม่คำนึงว่าเป็นเศษเท่าไร

 

การปัดเศษทศนิยมโดย roundup() นี้ เป็นการปัดขึ้นทั้งหมด

Read more...

User Rating:  / 1

count()

ใช้นับจำนวนข้อมูลในตาราง เฉพาะที่มีเลขจำนวน เช่นตัวอย่างข้างล่างนี้ ต้องการนับเฉพาะพนักงานที่ได้รับการเสนอให้ปรับเงินเดือน

Read more...