Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

โฆษณา Jobs

บริษัทฯ อยู่ในเครือธุรกิจ Software สำหรับโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่เปิดมานานกว่า 20 ปี มีลูกค้าทั้งในและต่างปะรเทศ กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรตามนี้
 

 

การใช้ Skype

Skype การสื่อสารประเภท VOIP ย่อมาจากคำว่า Voice Over IP หมายถึงการสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต เราสามารถสื่อสารถึงกันได้ฟรี ผ่านทางบัญชีของ Skype ด้วยกัน (ยกเว้นการโทรจาก Skype เข้าโทรศัพท์บ้านหรือมือถือ จะมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าปกติ) นอกจากนี้ยังสามารถพูดคุยแบบเห็นในรูปแบบวีดีโอได้อีกด้วย (Video Call)