Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 112703
Firewall คืออะไร 163743
GPS คืออะไร 39900
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 80206
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 52423
การแบ่ง Zoning ของ Network 16015
ทำความรู้จัก Blade Server 27391
ทำความรู้จัก DHCP 40280
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 12726
ทำความรู้จัก Thin Client 25095
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 108630
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 16382
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 136838
ประเภทของ Firewall 28174
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 66311
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 71983
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 52456
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 45800
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 140978
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 24459
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 30425