Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 119625
Firewall คืออะไร 173092
GPS คืออะไร 42300
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 87615
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 57639
การแบ่ง Zoning ของ Network 18224
ทำความรู้จัก Blade Server 29463
ทำความรู้จัก DHCP 45053
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 13974
ทำความรู้จัก Thin Client 26740
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 119944
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 17937
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 145637
ประเภทของ Firewall 30549
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 68205
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 76740
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 55961
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 49189
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 150241
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 26289
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 32260