Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 112060
Firewall คืออะไร 162707
GPS คืออะไร 39712
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 79416
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 51882
การแบ่ง Zoning ของ Network 15728
ทำความรู้จัก Blade Server 27168
ทำความรู้จัก DHCP 39784
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 12593
ทำความรู้จัก Thin Client 24928
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 107619
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 16259
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 135904
ประเภทของ Firewall 27936
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 66167
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 71684
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 52128
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 45560
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 139954
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 24293
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 30256