Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 114986
Firewall คืออะไร 167147
GPS คืออะไร 40719
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 82795
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 54259
การแบ่ง Zoning ของ Network 16764
ทำความรู้จัก Blade Server 28151
ทำความรู้จัก DHCP 41971
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 13171
ทำความรู้จัก Thin Client 25681
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 112487
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 16920
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 139953
ประเภทของ Firewall 28969
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 66928
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 73678
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 53735
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 46988
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 144306
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 25114
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 30989