Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 121836
Firewall คืออะไร 175644
GPS คืออะไร 43107
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 90018
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 59403
การแบ่ง Zoning ของ Network 18930
ทำความรู้จัก Blade Server 30086
ทำความรู้จัก DHCP 46561
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 14366
ทำความรู้จัก Thin Client 27308
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 122701
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 18474
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 148303
ประเภทของ Firewall 31514
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 68763
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 77943
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 57038
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 50129
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 153093
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 26943
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 32886