Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 123469
Firewall คืออะไร 177680
GPS คืออะไร 43606
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 91940
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 60815
การแบ่ง Zoning ของ Network 19502
ทำความรู้จัก Blade Server 30558
ทำความรู้จัก DHCP 47523
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 14614
ทำความรู้จัก Thin Client 27852
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 124997
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 18875
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 150468
ประเภทของ Firewall 32002
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 69155
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 78999
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 57911
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 50800
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 155305
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 27342
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 33306