Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 118234
Firewall คืออะไร 171337
GPS คืออะไร 41778
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 86052
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 56634
การแบ่ง Zoning ของ Network 17723
ทำความรู้จัก Blade Server 29086
ทำความรู้จัก DHCP 44116
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 13742
ทำความรู้จัก Thin Client 26401
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 117582
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 17616
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 143857
ประเภทของ Firewall 29986
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 67861
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 75738
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 55270
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 48487
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 148396
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 25926
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 31906