Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 125116
Firewall คืออะไร 179631
GPS คืออะไร 44091
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 93744
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 62023
การแบ่ง Zoning ของ Network 20028
ทำความรู้จัก Blade Server 31100
ทำความรู้จัก DHCP 48438
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 14895
ทำความรู้จัก Thin Client 28290
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 127140
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 19193
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 152404
ประเภทของ Firewall 32457
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 69569
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 79980
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 58740
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 51431
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 157299
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 27732
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 33776