Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 113474
Firewall คืออะไร 165088
GPS คืออะไร 40185
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 81248
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 53074
การแบ่ง Zoning ของ Network 16304
ทำความรู้จัก Blade Server 27681
ทำความรู้จัก DHCP 40923
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 12851
ทำความรู้จัก Thin Client 25290
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 109873
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 16561
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 137963
ประเภทของ Firewall 28484
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 66507
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 72498
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 52875
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 46085
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 142220
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 24682
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 30608