Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 127226
Firewall คืออะไร 182069
GPS คืออะไร 45040
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 97054
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 63715
การแบ่ง Zoning ของ Network 20833
ทำความรู้จัก Blade Server 31789
ทำความรู้จัก DHCP 50562
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 15315
ทำความรู้จัก Thin Client 28939
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 130071
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 19702
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 155247
ประเภทของ Firewall 33112
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 70116
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 81495
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 59927
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 52301
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 160381
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 28466
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 34486