Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 128317
Firewall คืออะไร 183244
GPS คืออะไร 45383
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 98639
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 64430
การแบ่ง Zoning ของ Network 21162
ทำความรู้จัก Blade Server 32073
ทำความรู้จัก DHCP 51653
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 15507
ทำความรู้จัก Thin Client 29193
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 130985
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 19879
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 156693
ประเภทของ Firewall 33466
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 70360
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 81813
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 60529
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 52646
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 161846
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 28708
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 34704