Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 116882
Firewall คืออะไร 169490
GPS คืออะไร 41277
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 84561
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 55604
การแบ่ง Zoning ของ Network 17280
ทำความรู้จัก Blade Server 28675
ทำความรู้จัก DHCP 43158
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 13558
ทำความรู้จัก Thin Client 26091
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 115454
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 17303
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 142191
ประเภทของ Firewall 29528
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 67466
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 74918
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 54620
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 47905
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 146584
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 25576
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 31576