Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 110350
Firewall คืออะไร 160362
GPS คืออะไร 39275
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 77411
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 50671
การแบ่ง Zoning ของ Network 15222
ทำความรู้จัก Blade Server 26636
ทำความรู้จัก DHCP 38604
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 12348
ทำความรู้จัก Thin Client 24555
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 104994
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 15977
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 133630
ประเภทของ Firewall 27291
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 65790
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 70757
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 51243
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 44732
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 137707
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 23847
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 29835