Categories

             

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 10424
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 55400
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 46510
ส่วนประกอบของ Mainboard 65473
ทำความรู้จัก BIOS 16281
ทำความรู้จัก Computer Ports 10004
การใช้งาน Keyboard 85260
การใช้งาน Mouse 18754
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 48525
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 120183
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 34240
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 94378
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 15080
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 8661
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 43857
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 12732
Pin to Start menu คืออะไร 18279
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 17910
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 13325
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 52884
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 18725
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 34927
ทำความรู้จักกับ SCSI 13825
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 11449
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 18871