Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 8818
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 49788
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 44237
ส่วนประกอบของ Mainboard 62851
ทำความรู้จัก BIOS 14824
ทำความรู้จัก Computer Ports 8822
การใช้งาน Keyboard 82404
การใช้งาน Mouse 17186
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 46099
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 113968
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 26196
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 83432
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 12075
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 7172
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 42551
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 10189
Pin to Start menu คืออะไร 16618
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 16059
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 11508
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 46597
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 16492
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 29864
ทำความรู้จักกับ SCSI 11610
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 10176
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 17151