Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 8102
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 47209
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 43211
ส่วนประกอบของ Mainboard 61428
ทำความรู้จัก BIOS 14226
ทำความรู้จัก Computer Ports 8432
การใช้งาน Keyboard 81084
การใช้งาน Mouse 16416
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 45420
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 111125
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 22476
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 78422
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 10922
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 6529
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 42096
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 9206
Pin to Start menu คืออะไร 16061
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 15401
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 10742
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 43636
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 15382
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 27734
ทำความรู้จักกับ SCSI 10819
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 9743
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 16564