Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 9278
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 51231
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 44892
ส่วนประกอบของ Mainboard 63447
ทำความรู้จัก BIOS 15230
ทำความรู้จัก Computer Ports 9105
การใช้งาน Keyboard 83081
การใช้งาน Mouse 17631
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 46575
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 115589
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 28310
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 86424
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 12893
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 7627
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 42891
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 10838
Pin to Start menu คืออะไร 17039
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 16550
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 12040
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 48428
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 17114
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 31049
ทำความรู้จักกับ SCSI 12192
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 10493
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 17599