Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 9064
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 50548
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 44547
ส่วนประกอบของ Mainboard 63145
ทำความรู้จัก BIOS 15038
ทำความรู้จัก Computer Ports 8967
การใช้งาน Keyboard 82781
การใช้งาน Mouse 17418
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 46375
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 114762
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 27310
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 84995
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 12504
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 7431
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 42745
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 10543
Pin to Start menu คืออะไร 16843
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 16337
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 11813
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 47615
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 16826
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 30533
ทำความรู้จักกับ SCSI 11889
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 10352
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 17404