Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 7589
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 45249
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 42311
ส่วนประกอบของ Mainboard 60728
ทำความรู้จัก BIOS 13709
ทำความรู้จัก Computer Ports 8122
การใช้งาน Keyboard 79863
การใช้งาน Mouse 15939
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 44777
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 108679
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 19589
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 74526
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 10017
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 6117
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 41731
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 8629
Pin to Start menu คืออะไร 15600
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 14694
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 10167
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 41284
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 14569
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 25994
ทำความรู้จักกับ SCSI 10315
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 9376
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 16112