Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 8420
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 48361
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 43750
ส่วนประกอบของ Mainboard 62121
ทำความรู้จัก BIOS 14500
ทำความรู้จัก Computer Ports 8593
การใช้งาน Keyboard 81785
การใช้งาน Mouse 16795
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 45727
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 112674
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 24340
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 80746
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 11404
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 6800
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 42285
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 9564
Pin to Start menu คืออะไร 16329
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 15696
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 11038
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 45030
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 15912
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 28702
ทำความรู้จักกับ SCSI 11158
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 9928
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 16822