Categories

             

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 9905
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 53396
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 45788
ส่วนประกอบของ Mainboard 64511
ทำความรู้จัก BIOS 15797
ทำความรู้จัก Computer Ports 9573
การใช้งาน Keyboard 84149
การใช้งาน Mouse 18191
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 47598
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 118003
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 31535
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 91009
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 14075
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 8191
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 43430
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 11851
Pin to Start menu คืออะไร 17655
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 17242
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 12764
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 51082
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 17985
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 33184
ทำความรู้จักกับ SCSI 13030
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 10986
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 18257