Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 8535
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 48641
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 43877
ส่วนประกอบของ Mainboard 62283
ทำความรู้จัก BIOS 14583
ทำความรู้จัก Computer Ports 8664
การใช้งาน Keyboard 81962
การใช้งาน Mouse 16878
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 45816
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 113050
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 24893
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 81492
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 11588
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 6897
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 42356
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 9713
Pin to Start menu คืออะไร 16391
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 15800
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 11157
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 45507
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 16063
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 29036
ทำความรู้จักกับ SCSI 11283
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 9992
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 16905