Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 9521
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 51803
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 45215
ส่วนประกอบของ Mainboard 63748
ทำความรู้จัก BIOS 15466
ทำความรู้จัก Computer Ports 9296
การใช้งาน Keyboard 83446
การใช้งาน Mouse 17833
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 46812
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 116510
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 29604
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 88162
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 13393
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 7862
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 43114
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 11246
Pin to Start menu คืออะไร 17268
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 16823
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 12339
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 49613
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 17454
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 31810
ทำความรู้จักกับ SCSI 12498
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 10692
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 17862