Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 8376
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 48224
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 43667
ส่วนประกอบของ Mainboard 62030
ทำความรู้จัก BIOS 14467
ทำความรู้จัก Computer Ports 8563
การใช้งาน Keyboard 81672
การใช้งาน Mouse 16740
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 45696
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 112469
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 24089
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 80415
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 11335
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 6768
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 42260
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 9513
Pin to Start menu คืออะไร 16286
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 15653
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 10995
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 44801
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 15832
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 28548
ทำความรู้จักกับ SCSI 11094
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 9909
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 16790