Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 8287
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 47890
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 43519
ส่วนประกอบของ Mainboard 61782
ทำความรู้จัก BIOS 14373
ทำความรู้จัก Computer Ports 8522
การใช้งาน Keyboard 81462
การใช้งาน Mouse 16621
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 45617
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 111926
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 23443
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 79724
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 11197
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 6684
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 42197
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 9406
Pin to Start menu คืออะไร 16202
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 15546
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 10907
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 44365
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 15649
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 28246
ทำความรู้จักกับ SCSI 10991
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 9846
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 16705