Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 8073
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 47068
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 43168
ส่วนประกอบของ Mainboard 61388
ทำความรู้จัก BIOS 14198
ทำความรู้จัก Computer Ports 8424
การใช้งาน Keyboard 81001
การใช้งาน Mouse 16391
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 45386
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 110986
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 22283
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 78191
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 10879
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 6514
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 42080
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 9177
Pin to Start menu คืออะไร 16041
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 15363
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 10723
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 43506
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 15346
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 27652
ทำความรู้จักกับ SCSI 10794
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 9734
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 16547