Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 7605
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 45285
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 42339
ส่วนประกอบของ Mainboard 60744
ทำความรู้จัก BIOS 13726
ทำความรู้จัก Computer Ports 8132
การใช้งาน Keyboard 79895
การใช้งาน Mouse 15955
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 44791
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 108755
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 19670
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 74649
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 10055
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 6134
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 41750
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 8654
Pin to Start menu คืออะไร 15616
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 14719
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 10198
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 41365
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 14593
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 26032
ทำความรู้จักกับ SCSI 10333
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 9396
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 16131