Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 8257
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 47760
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 43451
ส่วนประกอบของ Mainboard 61711
ทำความรู้จัก BIOS 14346
ทำความรู้จัก Computer Ports 8510
การใช้งาน Keyboard 81392
การใช้งาน Mouse 16586
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 45591
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 111762
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 23245
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 79507
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 11154
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 6659
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 42176
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 9373
Pin to Start menu คืออะไร 16170
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 15511
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 10878
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 44232
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 15593
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 28159
ทำความรู้จักกับ SCSI 10958
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 9828
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 16678