Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 7588
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 45246
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 42308
ส่วนประกอบของ Mainboard 60728
ทำความรู้จัก BIOS 13707
ทำความรู้จัก Computer Ports 8121
การใช้งาน Keyboard 79861
การใช้งาน Mouse 15938
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 44774
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 108672
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 19579
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 74513
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 10016
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 6113
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 41730
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 8625
Pin to Start menu คืออะไร 15596
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 14690
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 10164
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 41271
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 14565
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 25987
ทำความรู้จักกับ SCSI 10314
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 9375
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 16111