Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 8581
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 48783
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 43937
ส่วนประกอบของ Mainboard 62392
ทำความรู้จัก BIOS 14613
ทำความรู้จัก Computer Ports 8691
การใช้งาน Keyboard 82036
การใช้งาน Mouse 16922
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 45858
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 113221
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 25161
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 81842
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 11668
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 6946
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 42393
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 9793
Pin to Start menu คืออะไร 16432
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 15845
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 11217
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 45698
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 16133
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 29200
ทำความรู้จักกับ SCSI 11336
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 10022
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 16947