Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 8547
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 48668
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 43897
ส่วนประกอบของ Mainboard 62314
ทำความรู้จัก BIOS 14595
ทำความรู้จัก Computer Ports 8673
การใช้งาน Keyboard 81987
การใช้งาน Mouse 16891
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 45831
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 113106
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 24980
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 81597
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 11620
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 6906
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 42366
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 9740
Pin to Start menu คืออะไร 16402
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 15811
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 11177
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 45572
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 16083
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 29089
ทำความรู้จักกับ SCSI 11300
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 10001
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 16918