Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 8273
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 47812
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 43479
ส่วนประกอบของ Mainboard 61741
ทำความรู้จัก BIOS 14356
ทำความรู้จัก Computer Ports 8514
การใช้งาน Keyboard 81420
การใช้งาน Mouse 16602
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 45600
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 111829
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 23336
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 79598
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 11169
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 6668
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 42187
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 9383
Pin to Start menu คืออะไร 16183
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 15521
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 10887
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 44292
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 15615
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 28188
ทำความรู้จักกับ SCSI 10971
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 9839
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 16685