Categories

             

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 10026
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 53985
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 45956
ส่วนประกอบของ Mainboard 64770
ทำความรู้จัก BIOS 15917
ทำความรู้จัก Computer Ports 9676
การใช้งาน Keyboard 84467
การใช้งาน Mouse 18346
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 47813
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 118563
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 32217
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 91913
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 14335
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 8323
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 43550
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 12079
Pin to Start menu คืออะไร 17802
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 17393
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 12912
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 51553
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 18180
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 33640
ทำความรู้จักกับ SCSI 13234
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 11095
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 18416