Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 8091
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 47142
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 43191
ส่วนประกอบของ Mainboard 61414
ทำความรู้จัก BIOS 14215
ทำความรู้จัก Computer Ports 8430
การใช้งาน Keyboard 81052
การใช้งาน Mouse 16408
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 45409
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 111065
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 22406
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 78333
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 10905
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 6523
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 42092
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 9198
Pin to Start menu คืออะไร 16047
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 15379
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 10734
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 43581
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 15365
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 27700
ทำความรู้จักกับ SCSI 10809
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 9741
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 16558