Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 9428
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 51628
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 45108
ส่วนประกอบของ Mainboard 63652
ทำความรู้จัก BIOS 15375
ทำความรู้จัก Computer Ports 9227
การใช้งาน Keyboard 83300
การใช้งาน Mouse 17755
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 46719
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 116139
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 29087
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 87482
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 13188
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 7771
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 43030
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 11075
Pin to Start menu คืออะไร 17178
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 16711
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 12234
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 49115
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 17324
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 31492
ทำความรู้จักกับ SCSI 12371
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 10615
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 17758