Categories

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 8681
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 49246
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 44062
ส่วนประกอบของ Mainboard 62643
ทำความรู้จัก BIOS 14712
ทำความรู้จัก Computer Ports 8747
การใช้งาน Keyboard 82210
การใช้งาน Mouse 17044
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 45960
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 113575
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 25582
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 82567
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 11833
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 7025
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 42452
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 9954
Pin to Start menu คืออะไร 16510
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 15939
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 11342
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 46050
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 16272
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 29480
ทำความรู้จักกับ SCSI 11448
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 10080
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 17030