Categories

             

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 10208
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 54637
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 46199
ส่วนประกอบของ Mainboard 65075
ทำความรู้จัก BIOS 16079
ทำความรู้จัก Computer Ports 9811
การใช้งาน Keyboard 84805
การใช้งาน Mouse 18531
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 48069
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 119200
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 33151
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 93000
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 14673
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 8477
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 43682
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 12357
Pin to Start menu คืออะไร 18000
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 17631
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 13093
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 52132
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 18421
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 34224
ทำความรู้จักกับ SCSI 13463
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 11254
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 18588