Categories

             

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อธิบายถึงส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในแต่ละส่วนว่ามีหน้าตาอย่างไร และทำหน้าที่อะไร รวมทั้งสิ่งที่ควรทราบสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ตามที่คุณต้องการ

Filter
Display # 
Title Hits
บริหารจัดการ Hard Disk ด้วยตัวเอง 9684
คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร 52289
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 45425
ส่วนประกอบของ Mainboard 63961
ทำความรู้จัก BIOS 15602
ทำความรู้จัก Computer Ports 9408
การใช้งาน Keyboard 83663
การใช้งาน Mouse 17959
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 47117
การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 117139
การลบโปรแกรมออก (Uninstall) 30483
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ และ Driver 89455
ทำความรู้จักขนาดของไฟล์คอมพิวเตอร์ 13685
การ Upgrade คอมพิวเตอร์ 8007
วิธีติดตั้ง Windows FONTS 43256
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Recycle Bin 11522
Pin to Start menu คืออะไร 17428
ทำความรู้จัก Quick Launch Bar 16993
การปรับแต่ง Start Menu ใน Windows XP 12521
วิธีต่อลำโพงเข้ากับคอมพิวเตอร์ 50316
นามสกุลของไฟล์ และ File Type คืออะไร 17665
วิธีติดตั้งและใช้งาน UPS 32404
ทำความรู้จักกับ SCSI 12744
ไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ 10812
การทำ Partition Hard Disk หมายถึงอะไร 18035