Categories

วิธีแก้ปัญหาจอภาพสั่น กระตุก ด้วยตัวเอง

 

คุณมีปัญหาเกี่ยวกับจอภาพคอมพิวเตอร์หรือไม่

จอภาพสั่น จอภาพกระตุก หรือจอภาพไม่แสดงข้อความใดๆ (แต่มีไฟเข้า) ปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เราสามารถแก้ไขได้ และมาจากการกำหนดค่า Refresh Rate ที่ไม่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถปรับเปลียน Refresh Rate ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องส่งซ่อมครับ

Refresh Rete คืออะไร

Monitor Refresh Rate

อัตราความเร็วในการวาดภาพหรือแสดงข้อมูลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยมีหน่วยเป็นเฮิร์ซ์ (Hertz) ยิ่งตัวเลขสูงยิ่งดี แต่อย่างไรก็ตาม ต้องขึ้นกับความสามารถของจอภาพด้วยเช่นกัน จอภาพที่เป็น LCD (จอแบน) กับ CRT monitor (จออ้วน) จะมีความสามารถในแสดงความเร็วที่แตกต่างกัน

วิธีการกำหนด Refresh Rate

  1. คลิกขวาที่หน้าจอ Desktop เลือก Properties
  2. คลิกเลือกแท็ป Settings
  3. เลือกคำสั่ง Advanced ด้านล่าง
  4. คลิกแท็ป Monitor บางรุ่นอาจปรับที่แท็ปหัวข้อ Adapter
  5. เลือกปรับเปลี่ยนตามต้องการ

ขนาดของหน้าจอกับ Refresh Rate

  • ขนาดหน้าจอ 800 x 600 ให้ปรับ Refresh Rate อยู่ที่ 85 Hz
  • ขนาดหน้าจอ 1024 x 768 ให้ปรับ Refresh Rate ที่ 75 Hz

สำหรับหน้าจอ LCD อาจปรับอยู่ที่ 60 Hz (ขึ้นกับขนาดและความสามารถในการแสดงผลของหน้าจอคอมพิวเตอร์)

 


5 รายการล่าสุดที่มีการแจ้งหาย/ถูกขโมย - สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมหรือแจ้งหาย/ถูกขโมยได้ที่ BlockSerial.com

Serial Number ประเภท ยี่ห้อ หาย/ถูกขโมย เมื่อวันที่
  359906050959852   Mobile Phone   Samsung หาย 27-Jun-14
  357777052131622   Mobile Phone   Samsung ถูกขโมย 26-Jun-14
  DNVHT0T8DTD2   Mobile Phone   Apple / iPhone ถูกขโมย 26-Jun-14
  357446048650661   Mobile Phone   i-mobile ถูกขโมย 25-Jun-14
  C02HG67JDV7L   Notebook/ Netbook   Apple / Mc ถูกขโมย 22-Jun-14