มาพิมพ์ลาเบลกันดีกว่า


สำหรับใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสต์ และปีใหม่นี้ หลายๆ คนคงเตรียมพร้อมสำหรับการส่ง ส.ค.ส. และของขวัญให้กับลูกค้า เพื่อน ญาติสนิท หรือแม้กระทั่งบุคคลพิเศษ ถึงแม้ว่าปัจจุบันยังคงนิยมส่งผ่าน Email แต่ผมว่า ความรู้จักแตกต่างกันค่อนข้างมาก คุณเห็นด้วยหรือเปล่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ถ้าคุณกำลังหาวิธีพิมพ์ลาเบล ด้วย Word 2007 ก็ลองทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

Label Print Word 2007

วิธีพิมพ์ลาเบลด้วย Word 2007

  1. เปิดโปรแกรม Word 2007
  2. คลิกแท็ป Mailing เลือกไอคอน Lables
  3. ในช่อง "Address" ให้ใส่ชื่อทีอยู่ หรือข้อความที่ต้องการ

    Print Label Word 2007

  4. ในช่อง "Print" ให้เลือกว่า จะพิมพ์ชื่อเดียวกันทั้งหมด หรือจะพิมพ์แค่ลาเบลดวงเดียว
  5. คลิกปุ่ม Options เพือกำหนดขนาดของลาเบล
  6. คลิกปุ่ม New Document ถ้าต้องการให้สร้างเป็นเอกสาร Word ก่อนพิมพ์
  7. คลิกปุ่ม Print เพื่อพิมพ์ลาเบล

Menu