แนบไฟล์ส่งไปพร้อมกับ Microsoft Outlook 2007


เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่ใช้งานอีเมล คงเคยส่งไฟล์แนบไปกับอีเมล หรือเคยได้รับไฟล์ที่แนบมาบ้างแล้ว แต่คุณทราบหรือไม่ว่า บางครั้งการส่งไฟล์ที่แนบไป (Attached File) อาจไม่สามารถส่งได้ ทั้งนี้ ปัญหาใหญ่มักขึ้นกับขนาดของไฟล์ที่แนบไป ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะไช้ระบบเมลฟรี ของ Yahoo Mail, Hotmail หรือ GMail หรือจะใช้เมลส่วนตัวของบริษัท เราก็ควรตรวจสอบหรือสอบถามกับผู้ดูแลระบบเมลก่อนว่า การส่งไฟล์แนบไปกับเมลนั้น มีข้อจำกัดขนาดของไฟล์อยู่ที่เท่าไหร่? ส่วนใหญ่ขนาดจำกัดของเมลอยู่ประมาณ 2 MB - 10 MB?

วิธีการส่งไฟล์แนบไปพร้อมกับ Microsoft Outlook 2007

Attached File in Microsoft Outlook 2007

?

 1. คลิกปุ่ม New เพื่อเปิดไฟล์ใหม่
 2. คลิกปุ่ม Attach File เป็นรูปคลิปหนีบกระดาษ (รูปหมายเลข 1)
 3. คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง?(รูปหมายเลข 2)
 4. ถ้าต้องการเลือกส่งไฟล์แนบมากว่าหนึ่งไฟล์ ให้คลิกปุ่ม Shift เพื่อเลือกไฟล์แบบต่อเนื่อง หรือคลิปปุ่ม Ctrl เพื่อเลือกไฟล์ที่แสดงไม่เรียงต่อเนื่องกัน (ทดสอบดูก่อน จะได้เห็นผลว่าเป็นอย่างไร)
 5. คลิกปุ่ม Insert ด้านล่าง
 6. จากนั้นพิมพ์รายละเอียด และชื่อผู้รับตามต้องการ
 7. คลิกปุ่ม Send เพื่อส่งตามปกติ

ข้อควรระวังการแนบไฟล์ไปกับอีเมล

?

 • ขนาดของไฟล์? (ส่วนใหญ่เป็นข้อจำกัดของระบบเมล)
 • ไม่แนะนำให้ส่งไฟล์ที่มีนามสกุล .EXE, .COM เพราะระบบเมลส่วนใหญ่จะบล็อคไม่ให้มีการรับ (เพราะกลัวเรื่องไวรัส) ดังนั้น ถ้าจำเป็นให้ทำการบีดอัดไฟล์เป็น .ZIP ก่อนส่ง
 • ถ้าส่งหลายๆ ไฟล์พร้อมกัน ก่อนส่งแนะนำให้ทำการบีดอัดไฟล์เป็น .ZIP ก่อนส่งทุกครั้ง
 • การส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ อาจจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการส่งมากกว่าปกติ

?


Menu