วิธีแสดงความเป็นเจ้าของในเอกสาร Word 2007

Watermark หรือ ลายน้ำ คือการทำนำข้อความ หรือรูปภาพมาใส่ไว้บนฉากหลังของเอกสาร โดยจะแสดงในลักษณะจางๆ หรือหลายๆ คนเรียกว่า "ลายน้ำ" ทั้งนี้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือลิขสิทธิ์ในเอกสารนั้นๆ หรืออาจนำไปใช้แสดงความสำคัญของเอกสารก็ได้เช่นเดียวกัน

Text Picture Watermark Word 2007

วิธีใส่ลายน้ำในเอกสาร Word 2007

watermark screen word 2007

 

 1. เปิดเอกสารที่ต้องการใส่ ลายน้ำ
 2. คลิกแท็ป Page Layout
 3. คลิกเลือก Watermark
 4. เลือกรูปแบบสำเร็จรูปที่ต้องการ
 5. แต่ ถ้าต้องการใส่ข้อความ/รูปภาพของเราเอง ให้คลิกหัวข้อด้านล่าง "Custom Watermark"
 6. คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการ
  • No watermark - ยกเลิกการใส่ watermark
  • Picture watermark - ใส่รูปภาพ ลายน้ำ
  • Text watermark - ใส่ข้อความ ลายนน้ำ
 7. คลิก Apply และตามด้วย OK

 


Menu