ตำแหน่งที่เก็บไฟล์ของเอกสาร Word

หมายถึง ชื่อไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์เอกสารของ Word (ตัวอย่างเช่น C:\My Documents\MyFile.Docx) ซึ่งโดยปกติ ถ้าคุณใช้งาน Microsoft Excel และต้องการแสดงชื่อของตำแหน่งที่เก็บไฟล์ เราสามารถเข้าไปยังหน้าของ Page Setup ได้และเลือก Custom Header หรือ Custom Footer จากนั้นเลือก ไอคอน Insert File Name แต่สำหรับผู้ใช้งาน Word 2010 ไม่สามารถทำได้ง่ายๆ อย่าง Excel

ประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงตำแหน่งไฟล์

ทำให้เราสามารถทราบได้ว่า ไฟล์ที่เราใช้งานนี้ เก็บอยู่ในตำแหน่งไหนๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา โดยเฉพาะกับการที่เราใช้งานไฟล์จำนวนมากๆ ยิ่งได้ประโยชน์มาก เพราะทำให้เราค้นหาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ทางที่ดี เราควรเอาตำแหน่งที่เก็บไฟล์ในคอมฯ ของเราพิมพ์ออกมาพร้อมกับเอกสาร Word เลยดีกว่า


วิธีใส่ตำแหน่งที่เก็บไฟล์ของเอกสาร Word 2010

Add Path FileName Word 2010

  1. เปิดเอกสาร Microsoft Word
  2. วางเคอร์เซอร์บนตำแหน่งของที่เราต้องการใส่ชื่อตำแหน่งของไฟล์ (คลิกที่ Header หรือ Footer)
  3. ที่แท็บ Insert ให้เลือกไอคอน Quick Parts
  4. คลิกหัวข้อ Field..
  5. คลิกเลือกหัวข้อ FileName
  6. ช่องถัดไปให้เลือก Format ที่ต้องการ
  7. คลิกเลือกในช่อง Add path to filename
  8. คลิก OK เพื่อยืนยัน

แค่นี้ โปรแกรมก็จะแสดงตำแหน่งที่เก็บไฟล์ให้เราในทุกหน้าของเอกสาร แล้วแต่ว่าเราจะกำหนดให้แสดงในส่วนของ Header หรือ Footer


Menu