สร้างเมนูไว้ในงานส่วนตัวใน Word 2010

อีกหนึ่งความสามารถใหม่ของ Microsoft Word 2010 นั่นคือการสร้างกลุ่มเมนูคำสั่งต่างๆ ของตัวเองไว้ใช้งานในริบบอน จากภาพตัวอย่าง มีหัวข้อเมนู ใหม่ที่ชื่อว่า MyMenu (ชื่อนี้ผมสร้างขึ้นเอง) เราสามารถสร้างเมนู และแยกเป็นกลุ่มของเมนูได้อีกด้วย


ถ้ามีปัญหาหรือต้องการยกเลิก เราสามารถเลิกการสร้างทั้งหมดได้ โดยเลือกคำสั่ง "Reset" แค่นี้เมนูก็จะกลับมาเหมือนดังเดิมเลยครับ

 

 

Personal Menu

ขั้นตอนการสร้างเมนูไว้ใช้งานส่วนตัว

 1. คลิกหัวข้อ Options
 2. เลือก Customize Ribbon
 3. จะเห็นหน้าต่างซึ่งแบ่งออกเป็น 2 คอลัมภ์ คอลัมภ์ด้านซ้าย คือเครื่องมือที่ทาง Word มีให้ ส่วนคอลัมภ์ด้านขวาคือ เมนูที่แสดงบนหน้าต่างปัจจุบัน

  Word 2010 Options
 4. เริ่มต้นให้คลิก New Tab จะเห็น New Tab (Custom)" แสดงให้เห็นที่คอลัมภ์ขวามือ
 5. คลิกปุ่มเมนู เพื่อเปลี่ยนเป็นชื่อที่คุณต้องการ
 6. คลิกที่มาช่อง New Group
 7. จากนั้นเลือกคำสั่งด้านซ้ายมือ กดปุ่ม ADD (ทีอยู่ตรงกลาง) ที่ต้องการมาใส่ใน New Group (สามารถเลือกได้มากว่าหนึ่งคำสั่ง)
 8. ลองเลือกสัก 2- 3 คำสั่ง
 9. จากนั้นคลิกปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าต่างนี้
 10. กลับมาสังเกตที่ ริบบอน ของเราจะเห็นเมนูใหม่ที่สร้างขึ้นมา

Menu