ไม่ต้องง้อโปรแกรมแปลงไฟล์เป็น PDF

PDF เป็นรูปแบบไฟล์อีกหนึ่งรูปแบบที่นิยมใช้กันมาทั่วโลก ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของระดับการรักษาความปลอดภัยและโดยเฉพาะหลังแปลงไฟล์แล้วมีขนาดเล็กลงมากอีกด้วย

คุณทราบหรือไม่ว่า โปรแกรม Microsoft Office ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2007 สามารถแปลงไฟล์เป็น PDF ได้แล้ว (แต่ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมของ Microsoft นิดหน่อย) และไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมอื่นๆ เช่น PDFCreator หรือ Adobe Acrobat เป็นต้น แต่สำหรับ Microsoft Office 2010 หลังติดตั้งโปรแกรม Office 2010 แล้ว คุณสามารถแปลงไฟล์ได้ทันที แล้วคุณทราบวิธีการใช้งานแล้วหรือยังครับ..


วิธีแปลงไฟล์เป็น PDF ด้วย Word 2010

Save as PDF Word 2010?

  1. เปิิดเอกสารด้วยโปรแกรม Word
  2. คลิกไอคอน Office Button
  3. เลือกคำสั่ง Save As
  4. ที่หน้าต่าง Save as ให้คลิกเลือก "Save as type" เลือก PDF (*.pdf)
  5. คลิกพิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการ
  6. คลิกเลือก Save

ทิปวิธีการนี้ สามารถใช้ได้ทั้ง Microsoft Excel 2010 และ Microsoft PowerPoint 2010


Menu