สำหรับผู้ใช้งาน Internet Explorer

การท่องเว็บ ถ้าเรามีการใช้งานคอมพิวเตอร์จากร้านอินเตอร์เน็ตค่าเฟ่ หรือจากคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานร่วมกับคนอื่่นๆ คุณทราบหรือไม่ว่า คนอื่นๆ เหล่านี้สามารถตรวจสอบได้ว่า คุณมีการเข้าถึงเว็บไซต์อะไร และมีการทำอะไรบ้าง อย่างนี้แล้ว ความเป็นส่วนตัวของคุณจะเหลืออะไร

แก้ปัญหานี้ด้วย InPrivate Browsing

InPrivate Browsing IE

เครื่องมือที่จะช่วยให้เราสามารถท่องเว็บได้อย่างปลอดภัย และมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น เพียงแค่เราใช้โปรแแกรม Internet Explorer ในการท่องเว็บ จากนั้นก็เรียกใช้คำสั่่ง InPrivate Browsing มาใช้งาน แค่นี้ความลับของคุณก็ปลอดภัยมากขึ้นแลว้

วิธีใช้งาน InPrivate Browsing

  1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer
  2. คลิกเมนู Tools
  3. เลือกคำสั่ง InPrivate Browsing
  4. แค่นี้โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างใหม่ และที่ URL จะมีคำสั่ง InPrivate Browsing แสดงให้เห็น
  5. เราสามารถเปิดได้มากกว่าหนึ่งหน้าต่างด้วยการเรียกใช้คำสั่งนี้เพียงครั้งเดียว
นอกจากนี้เรายังสามารถใช้คำสั่ง keyboard shortcut แทนด้วย ด้วยการกดปุ่ม Ctrl+Shift+P (กดเรียกคำสั่งนี้ ขณะที่มีการเปิดโปรแกรม Internet Explorer ค้างอยู่)

Menu