สาเหตุอย่างหนึ่งของการเข้าเว็บไม่ได้

ถ้าคุณเคยประสบปัญหาเข้าเว็บไซต์บางเว็บได้บ้าง บางครั้งไม่ได้ จะขึ้นข้อความ DNS Error หลายๆ คนอาจเข้าใจว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แต่สาเหตุอย่างหนึ่งที่อาจเป็นไปได้ นั่นคือปัญหาของการที่บริษัทที่ให้บริการอินเตอร์ของเรา หรือ ISP ไม่ได้มีการอัปเดท DNS อย่างสม่ำเสมอ..

DNS คือออะไร

DNS ย่อมาจาก Domain Name Server เป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการแปลงที่อยู่ของเว็บ ให้กลับมาเป็น IP Address ตัวอย่างเช่น www.yahoo.com จะแปลงเป็น IP Address ได้หมายเลข http://209.131.36.159/ เป็นต้น ในกรณีที่เราใช้งานเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจาก ISP บางราย ที่ไม่ค่อยอัปเดท DNS หรือเครื่อง DNS Server มีปัญหาบ่อย จะส่งผลทำให้เราไม่สามารถเข้าเว็บไซต์นั้นๆ ไม่ได้ หรือได้บ้างเป็นบางครั้ง..

วิธีแก้ไขปัญหา DNS


openDNS

ใช้บริการฟรี OpenDNS เพื่อจะสามารถลดปัญหา DNS Error ได้มาก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.opendns.com หรือถ้าต้องการทดสอบการใช้งาน OpenDNS สามารถทำตามขั้นตอนการต่างๆดังนี้

สำหรับ Windows XP

 1. คลิกขวาที่ไอคอน Network Connection (รูปคอมพิวเตอร์เล็กๆ 2 ตัวซ้อนกัน) ที่บริเวณ Taskbar คลิกเลือก "Status"
 2. คลิกเลือก Propreties
 3. คลิกเลือกหัวข้อ Internet Protocol (TCP/IP)
 4. คลิกปุ่ม Properties
 5. ที่แท็ป General ในช่อง Use the Following DNS server addresses" ให้พิมพ์หมายเลขดังนี้
  • Preferred DNS Server: 208.67.222.222
  • Alternate DNS Server: 208.67.220.220
 6. คลิกปุ่ม OK? และคลิก OK อีกครั้งที่หน้าต่าง "Local Are Connection Properties" เพื่อปิดหน้าต่าง

สำหรับ Windows Vista

 1. คลิกเข้าไปที่ Control Panel
 2. คลิกเลือก Network and Sharing Center
 3. จากนั้นคลิกเลือก Manage Network Connections
 4. คลิก "Local Area Connection" ที่ใช้งานอยู่
 5. คลิก Properties
 6. คลิก "Internet Protocal Version 4 (TCP/IPv4)
 7. จากนั้นแก้ไขเหมือนกับ Windows XP ในหัวข้อที่ 5 นั่นคือใส่หมายเลข IP address หมายเลขดังกล่าว

และถ้าต้องการเพิ่มความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน OpenDNS สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้อีกด้วย.. จากลิงค์ของเว็บไซต์ข้างต้น

?


Menu