อีกหนึ่งวิธีเข้าเว็บแบบเร่งด่วน

เวลาจะเข้าเว็บ ก็ต้องเปิดโปรแกรม web browser อย่างเช่น Internet Explorer เป็นต้น อยู่แล้ว ถ้าไม่เปิดจะเข้าได้อย่างไร เปิดได้ครับ ไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์ครับว่า ทำได้อย่างไร ใครอยากรู้ ต้องอ่านหัวข้อด้านล่างนี้ได้เลยครับ ทำได้จริงๆ ลองมาแล้วทั้ง Windows XP และ Windows 7

วิธีการเปิดเว็บแบบไม่ต้องเปิด IE

  1. กดปุ่ม Window Logo + E
  2. ที่ด้านบนของบาร์ จะเห็นคำว่า "My Computer"
  3. พิมพ์ชื่อเว็บที่ต้องการเช่น it-guides.com เป็นต้น
  4. กดปุ่ม Enter
  5. รอสักครู่ โปรแกรม Internet Explorer จะเปิดให้อัตโนมัติ

สาเหตุที่เข้าได้ น่าจะมาจากการที่ Internet Explorerและ Windows มีการประสานเป็นหนึ่งเดียวครับ.. ดังนั้น คุณสามารถพิมพ์ชื่อที่อยู่เว็บได้ตลอดเวลา ในกรณีที่คุณเปิดการใช้งานหน้าต่าง Explorer ใดๆ เห็นไหมครับว่า แค่ชื่อก็คล้ายกันแล้ว "Explorer" กับ "Internet Explorer"


Menu