สำหรับผู้ใช้งาน TOT อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

แก้ปัญหาเชื่อมต่อเน็ต TOTถ้าคุณเป็นผู้หนึ่งที่ใช้ระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของ TOT บางครั้งอาจมีปัญหาในการใช้งาน หลายๆ ครั้งตั้งพึ่งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิก คือ 1100 Call Center ของ TOT แต่บางครั้งก็เสียเวลาพอสมควร เพราะต้องต่อคิวในการให้บริการ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่วันนี้ ผมมีทิปในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ที่อาจแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายไม่ได้ เช่นเดีียวกับผม

เชื่อมต่อ Wireless ADSL Modem ไม่ได้

ปัญหาที่พบก็คือ ไม่สามารถเชื่อมต่อ Wireless ได้ ดังนั้น ทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เช่นเดียวกัน โดยปกติค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์ Wirless ของ TOT จะมีค่าดังนี้คือ

  • ADSL Router คือ IP 192.168.1.1
  • User คือ admin
  • Password คือ tot

วิธีการแก้ไขปัญหาก็คือ หาสายแลนมาต่อกับ ADSL Modem กับคอมพิวเตอร์ของเรา และแก้ไขค่า IP ให้อยู่ในกลุ่มของ IP 192.168.1.1?เช่น กำหนดเป็น 192.168.1.3 หรือจะเป็น 192.168.1.4 ก็ได้?เป็นต้น

จากนั้นเปิดโปรแกรม Internet Explorer และพิมพ์ 192.168.1.1 ตามด้วยกดปุ่ม enter จะพบหน้าต่างให้ใส่ User name และ Password ข้างต้น? จากนั้นก็แก้ไข config ให้ตรงตามที่ TOT เคยแจ้งมา

ทิป ถ้าไม่มีสายแลน จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร?

ไม่ยากครับ ผมทดสอบมาแล้ว สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ด้วย เพียงแค่เข้าไปที่ Network Connection และแก้ไขค่าตามตัวอย่างที่แสดงให้เห็นในภาพ

แก้ไขปัญหาเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ของ TOT

จากนั้ันให้ทดสอบโดยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอีกครั้ง ข้อสังเกตุ ถึงแม้ว่าสัญลักษณ์ในการเชื่อมต่อเน็ต ยังมีเครื่องมหายตกใจ (!) แต่ก็ยังสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ครับ


Menu